Συμμετοχή σε ομάδα

Μάθετε πώς μπορείτε να γίνετε μέλος σε ομάδες στο Workplace ή να σταματήσετε να ακολουθείτε μια ομάδα αφού γίνετε μέλος.

Όταν κάποιος σας προσκαλεί σε μια ομάδα και η πρόσκληση αυτή εγκρίνεται από ένα μέλος, διαχειριστή ή συντονιστή, λαμβάνετε μια ειδοποίηση ότι έχετε προσκληθεί στην ομάδα. Μπορείτε να δείτε σε προεπισκόπηση το περιεχόμενο της ομάδας για 28 ημέρες και να αποφασίσετε αν θέλετε να γίνετε μέλος της. Κατά τη διάρκεια αυτών των 28 ημερών, μπορεί επίσης να βλέπετε δημοσιεύσεις από την ομάδα στις Ενημερώσεις σας.
Στη λειτουργία προεπισκόπησης:
  • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε στην ομάδα ούτε να σχολιάσετε τις δημοσιεύσεις άλλων.
  • Δεν μπορείτε να προσκαλέσετε άλλα άτομα στην ομάδα.
  • Τα μέλη της ομάδας μπορούν να δουν στη λίστα μελών ότι βλέπετε την ομάδα σε προεπισκόπηση, αλλά όσοι δεν ανήκουν στην ομάδα δεν σας βλέπουν στη λίστα με τα μέλη της.
Να θυμάστε ότι στις περισσότερες ομάδες μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε άτομο που είναι συνάδελφος κάποιου μέλους της ομάδας. Μπορείτε να αποχωρήσετε από μια ομάδα οποιαδήποτε στιγμή.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μπορείτε να σταματήσετε να ακολουθείτε μια ομάδα για να μην βλέπετε πλέον τις δημοσιεύσεις της ομάδας στις Ενημερώσεις σας. Αν δεν θέλετε να είστε μέλος κάποιας ομάδας, μπορείτε να αποχωρήσετε από την ομάδα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ανάλογα με τις ρυθμίσεις απορρήτου της ομάδας, ενδέχεται να μην μπορείτε να γίνετε ξανά μέλος της.
Για να σταματήσετε να ακολουθείτε μια ομάδα:
  1. Πηγαίνετε στην ομάδα που θέλετε να σταματήσετε να ακολουθείτε και πατήστε κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου της ομάδας.
  2. Πατήστε Επιλογές ακολούθησης.
  3. Πατήστε Να μην ακολουθώ.
Για να αποχωρήσετε από μια ομάδα:
  1. Πηγαίνετε στην ομάδα από την οποία θέλετε να αποχωρήσετε και πατήστε κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου της ομάδας.
  2. Πατήστε Αποχώρηση από την ομάδα και έπειτα ξανά Αποχώρηση από την ομάδα για επιβεβαίωση.
Σημείωση: Αν αποχωρήσετε από μια ομάδα στην οποία είστε διαχειριστής, ο ρόλος του διαχειριστή θα προσφερθεί σε μέλη της ομάδας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Οι διαχειριστές μιας ομάδας μπορούν να εμποδίσουν προσωρινά κάποιον να δημοσιεύει και να σχολιάζει στην ομάδα. Αν έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα να δημοσιεύετε και να σχολιάζετε, θα δείτε πάνω πάνω στην ομάδα μια ειδοποίηση που θα σας ενημερώνει πότε θα μπορείτε να δημοσιεύσετε και να σχολιάσετε ξανά.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;