Ποια στάδια περιλαμβάνει η διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού χρήστη στο Workplace;

Η δημιουργία ενός νέου λογαριασμού χρήστη στο Workplace έχει 3 στάδια:
  1. Δημιουργία (provisioning): Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη στην παρουσία σας στο Workplace (ο χρήστης δεν ειδοποιείται).
  2. Πρόσκληση: Ο χρήστης για τον οποίο έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό έχει τη δυνατότητα να τον κατοχυρώσει. (Ο χρήστης ειδοποιείται).
  3. Κατοχύρωση: Ο προσκεκλημένος χρήστης ενεργοποιεί το λογαριασμό του στο Workplace.
Ανάλογα με το αν επιλέξετε να προσκαλέσετε ή όχι τους χρήστες στο Workplace, οι λογαριασμοί τους θα δημιουργηθούν χωρίς να σταλεί πρόσκληση ή θα δημιουργηθούν και θα σταλεί πρόσκληση αντίστοιχα. Ένας χρήστης γίνεται τιμολογήσιμος μόλις προσκληθεί.
Μέχρι να λάβουν πρόσκληση για τη χρήση του Workplace οι συνάδελφοί σας δεν θα ξέρουν ότι έχει δημιουργηθεί λογαριασμός για αυτούς. Όταν ένας λογαριασμός δημιουργείται χωρίς πρόσκληση:
  • Ο χρήστης δεν μπορεί να κατοχυρώσει τον λογαριασμό του και κάθε σχετική προσπάθεια αποτυγχάνει.
  • Ο χρήστης δεν λαμβάνει email ή άλλες ειδοποιήσεις από το Workplace.
  • Δεν χρεώνεστε για αυτόν τον λογαριασμό.
Όταν θα είναι όλα έτοιμα ώστε οι συνάδελφοί σας να κατοχυρώσουν τον λογαριασμό τους, θα τους προσκαλέσετε στο Workplace.
Αφού τους προσκαλέσετε, οι συνάδελφοί σας θα λάβουν ένα email που θα τους καλεί να κατοχυρώσουν τον λογαριασμό τους κάνοντας χρήση μιας μοναδικής διεύθυνσης URL. Για τους λογαριασμούς για τους οποίους έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία καθολικής σύνδεσης (Single Sign On, SSO), οι χρήστες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κατοχύρωσης συνδεόμενοι στο Workplace μέσω της διαμορφωμένης υπηρεσίας SSO.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;