Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τον βοηθό πλοήγησης στο Workplace;

Ο βοηθός πλοήγησης είναι ένα εργαλείο για άτομα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ή συντομεύσεις πληκτρολογίου κατά την πλοήγησή τους στο Workplace. Αν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιό σας για να πλοηγηθείτε στην πλατφόρμα, ο βοηθός πλοήγησης είναι πάντα το πρώτο στοιχείο που υπάρχει στη σελίδα, ακόμα κι όταν δεν βρίσκεται σε ευδιάκριτη θέση.
Για να ανοίξετε τον βοηθό πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινήσετε την εστίαση από τη γραμμή εργαλείων του προγράμματος περιήγησης στην ιστοσελίδα.
Χρήση του βοηθού πλοήγησης
Ο βοηθός πλοήγησης είναι μια γραμμή μενού που περιλαμβάνει 3 μενού: Ενότητες αυτής της Σελίδας, Άλλες Σελίδες στο Workplace και Βοήθεια για την προσβασιμότητα.
  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του αριστερού και του δεξιού βέλους για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα διαθέσιμα μενού.
  • Για να ανοίξετε ένα μενού, πατήστε το πλήκτρο Enter ή Return.
  • Για να μετακινηθείτε μέσα σε ένα μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του πάνω και του κάτω βέλους. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραμμάτων για να μεταφερθείτε στο επόμενο στοιχείο του μενού που ξεκινά με το συγκεκριμένο γράμμα.
Χρήση του μενού "Ενότητες αυτής της Σελίδας"
Το μενού "Ενότητες αυτής της Σελίδας" αναφέρει τις περιοχές-ορόσημα που υπάρχουν στην τρέχουσα σελίδα. Όλες οι Σελίδες του Workplace χωρίζονται σε μεγάλες ενότητες που ονομάζονται "περιοχές-ορόσημα". Οι περισσότερες Σελίδες του Workplace περιλαμβάνουν μια βασική περιοχή περιεχομένου. Για παράδειγμα, αν βρίσκεστε στο προφίλ σας, η βασική περιοχή περιεχομένου περιλαμβάνει το χρονολόγιό σας. Αν μια Σελίδα στο Workplace διαθέτει μια βασική περιοχή περιεχομένου, αυτή θα αναφέρεται πρώτη ανάμεσα στα στοιχεία του μενού "Ενότητες αυτής της Σελίδας".
Για παράδειγμα, ορισμένες περιοχές που μπορείτε να βρείτε στις "Ενότητες αυτής της Σελίδας" είναι η "Αναζήτηση στο Workplace" και η "Δημιουργία δημοσίευσης".
Για να μετακινήσετε την εστίαση του πληκτρολογίου σας σε μία από τις ενότητες του μενού, πατήστε το πλήκτρο Enter ή Return.
Χρήση του μενού "Άλλες Σελίδες στο Workplace"
Το μενού "Άλλες Σελίδες στο Workplace" περιλαμβάνει σελίδες εκτός της αρχικής σελίδας και των Ενημερώσεών σας. Για παράδειγμα, σε αυτό το μενού μπορείτε να βρείτε τις σελίδες "Προφίλ", "Ειδοποιήσεις" και "Ρυθμίσεις".
Για να μετακινήσετε την εστίαση του πληκτρολογίου σας σε μία από τις σελίδες του μενού, πατήστε το πλήκτρο Enter ή Return.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι