Δικαίωμα δημοσίευσης σε ομάδες στο Workplace

Βοήθεια για την εφαρμογή για Android
Βοήθεια για υπολογιστές
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPhone
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPad
Οι διαχειριστές ομάδων μπορούν να αποφασίσουν ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης στην ομάδα τους και αν οι δημοσιεύσεις θα πρέπει να εγκρίνονται μεμονωμένα από διαχειριστή ή συντονιστή.
Τα δικαιώματα δημοσίευσης μπορούν να εκχωρηθούν:
  • Μόνο στους διαχειριστές της ομάδας,
  • Σε όλα τα μέλη της ομάδας ή
  • Σε οποιοδήποτε άτομο στον οργανισμό σας, ακόμα και αν δεν είναι μέλος της ομάδας σας.
Αν θέλετε να μπορεί οποιοσδήποτε να δημοσιεύει στην ομάδα σας χωρίς να είναι μέλος της, θα πρέπει να πρόκειται για ανοιχτή ομάδα.
Αλλαγή δικαιωμάτων δημοσίευσης για την ομάδα σας
Για να αλλάξετε τα δικαιώματα δημοσίευσης για την ομάδα σας:
  1. Πατήστε κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου της ομάδας.
  2. Πατήστε Επιλογές διαχείρισης.
  3. Πατήστε δίπλα στην επιλογή Ποιοι μπορούν να δημοσιεύουν και επιλέξτε Όλα τα μέλη της ομάδας, Μόνο διαχειριστές ή Όλα τα μέλη της κοινότητας.
Απαίτηση για έγκριση διαχειριστή ή συντονιστή για όλες τις νέες δημοσιεύσεις
Για να απαιτείται έγκριση όλων των νέων δημοσιεύσεων πριν να είναι δυνατή η εμφάνισή τους σε άλλα μέλη της ομάδας:
  1. Πατήστε κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου της ομάδας.
  2. Πατήστε Επιλογές διαχείρισης.
  3. Πατήστε δίπλα στην επιλογή Απαιτείται έγκριση δημοσιεύσεων.
  4. Επιλέξτε Ενεργοποιημένο, για να απαιτείται έγκριση όλων των δημοσιεύσεων, ή Απενεργοποιημένο, ώστε να επιτρέπεται στα μέλη να δημοσιεύουν απευθείας στην ομάδα.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι