Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω το Κέντρο ασφάλειας για τον οργανισμό μου στο Workplace;

Το Κέντρο ασφάλειας αντικαθιστά τον Έλεγχο ασφάλειας. Αν το Workplace εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον Έλεγχο ασφάλειας, πατήστε εδώ για να βρείτε σχετικό περιεχόμενο βοήθειας. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση workplacesafetycheckteam@fb.com αν θέλετε άμεση πρόσβαση στη νέα εμπειρία του Κέντρου ασφάλειας.
Για να χρησιμοποιήσετε το Κέντρο ασφάλειας, πρέπει να είστε Υπεύθυνος ασφάλειας. Οι Υπεύθυνοι ασφάλειας ορίζονται από τους διαχειριστές συστήματος του Workplace.
Για να ενεργοποιήσετε το Κέντρο ασφάλειας για τον οργανισμό σας:
  1. Πηγαίνετε στον Πίνακα διαχείρισης.
  2. Πατήστε Κέντρο ασφάλειας.
  3. Πατήστε Προσθήκη Υπεύθυνου ασφάλειας και προσθέστε τον εαυτό σας ως Υπεύθυνο ασφάλειας. Οι Υπεύθυνοι ασφάλειας μπορούν να δημιουργήσουν μηνύματα στο Κέντρο ασφάλειας.
  4. Πατήστε Τέλος.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;