Λογαριασμοί πρώτης γραμμής

Οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής έρχονται σε απευθείας επαφή με τους πελάτες και εμπλέκονται άμεσα στην κατασκευή και διανομή προϊόντων. Οι λογαριασμοί πρώτης γραμμής έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις λειτουργίες του Workplace και χρεώνονται με μειωμένη τιμή. Μάθετε ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν χρήστες πρώτης γραμμής ή επισκεφτείτε το Κέντρο ενημέρωσης πελατών για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα που υποστηρίζουν το Workplace Frontline.

The Workplace Frontline add-on gives you tools to connect your deskless, frontline employees with your wider organization via Workplace. Frontline accounts are charged at a lower rate and give you additional tools designed specifically for those on the frontline of your business.
With Workplace Frontline, you can:
 • Enable login with access codes for those who don't have a work email address.
 • Manage your frontline staff's access to Workplace with Frontline membership.
 • Set custom terms to manage frontline workers access to Workplace outside working hours.
 • Create Areas to manage frontline employees.
 • Add employees in the frontline set to tailored default groups.
 • Disable frontline employees' ability to create groups.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να προσθέσετε έναν υπάλληλο πρώτης γραμμής στην κοινότητά σας:
 1. Από τον Πίνακα διαχείρισης, πατήστε Άτομα
 2. Πατήστε Προσθήκη ατόμων.
 3. Πατήστε Προσθήκη μεμονωμένου ατόμου.
 4. Συμπληρώστε τα στοιχεία του. Θα πρέπει να συμπεριλάβετε τουλάχιστον το όνομα και το αναγνωριστικό υπαλλήλου.
  • Σημείωση: Εάν ο υπάλληλος δεν διαθέτει εταιρική διεύθυνση email, τότε θα χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να τον προσκαλέσετε στο Workplace.
 5. Πατήστε Προσθήκη.
Αν θέλετε να προσκαλέσετε έναν υπάλληλο χωρίς εταιρική διεύθυνση email
Για να επιτρέψετε στον υπάλληλό σας να κατοχυρώσει το λογαριασμό του:
 1. Επιστρέψτε στην οθόνη Άτομα και αναζητήστε τον υπάλληλο που μόλις προσθέσατε.
 2. Πατήστε δίπλα από το όνομα του υπαλλήλου.
 3. Πατήστε Λήψη κωδικού πρόσβασης.
 4. Δώστε τον κωδικό πρόσβασης στον υπάλληλο και ζητήστε του να γραφτεί στο Workplace μέσω της διεύθυνσης work.workplace.com/work/accesscode. Έτσι ο υπάλληλος θα μπορεί να δημιουργήσει ένα όνομα χρήστη κι έναν κωδικό πρόσβασης.
Αν θέλετε να προσκαλέσετε έναν υπάλληλο με εταιρική διεύθυνση email
Για να επιτρέψετε στον υπάλληλό σας να κατοχυρώσει το λογαριασμό του:
 1. Επιστρέψτε στην οθόνη Άτομα και αναζητήστε τον υπάλληλο που μόλις προσθέσατε.
 2. Πατήστε δίπλα από το όνομα του υπαλλήλου.
 3. Πατήστε Πρόσκληση.
 4. Ο υπάλληλος θα λάβει ένα email που θα του ζητά να κατοχυρώσει το λογαριασμό του.
Μετατροπή λογαριασμού σε λογαριασμό υπαλλήλου πρώτης γραμμής
Για να ορίσετε ένα άτομο ως υπάλληλο πρώτης γραμμής:
 1. Από τον Πίνακα διαχείρισης, πατήστε Υπάλληλοι πρώτης γραμμής.
 2. Πατήστε Προσθήκη ατόμων.
 3. Πατήστε Προσθήκη υπάρχοντος προφίλ.
 4. Αναζητήστε τον υπάλληλο κι επιλέξτε το όνομά του.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να ορίσετε προσαρμοσμένους όρους χρήσης για τους υπαλλήλους του προγράμματος Frontline από τον υπολογιστή σας:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace.
 2. Πατήστε Υπάλληλοι πρώτης γραμμής.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις.
 4. Επιλέξτε αν θα εφαρμόσετε αυτούς τους όρους στο σύνολο των υπαλλήλων πρώτης γραμμής ή επιλέξτε μια συγκεκριμένη περιοχή για την εφαρμογή των όρων.
 5. Ενεργοποιήστε το ρυθμιστικό Προσαρμοσμένοι όροι και προϋποθέσεις.
 6. Εισαγάγετε τους όρους στο πλαίσιο ελεύθερου κειμένου ή δημοσιεύστε έναν εξωτερικό σύνδεσμο.
 7. Εισαγάγετε τη συχνότητα με την οποία θέλετε να ανανεώνονται οι όροι.
 8. Πατήστε Αποθήκευση.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Οι διαχειριστές συστήματος και οι διαχειριστές με προσαρμοσμένα δικαιώματα μπορούν να δημιουργούν περιοχές για τους υπαλλήλους πρώτης γραμμής του Workplace. Οι περιοχές είναι ομάδες ατόμων που πληρούν ορισμένα κοινά κριτήρια (π.χ. μια τοποθεσία ή ένα κέντρο κόστους). Κάθε περιοχή περιλαμβάνει άτομα και συντονιστές.
Οι συντονιστές μιας περιοχής έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται την πρόσβαση στο Workplace για τα άτομα εντός της περιοχής τους. Οι υπάλληλοι που είναι συντονιστές μιας περιοχής πρέπει να έχουν διεύθυνση email συνδεδεμένη με το λογαριασμό τους στο Workplace.
Δημιουργία περιοχής
Για να δημιουργήσετε μια περιοχή:
 1. Επιλέξτε Υπάλληλοι πρώτης γραμμής στον Πίνακα διαχείρισης.
 2. Πατήστε την καρτέλα Περιοχές και επιλέξτε Προσθέστε περιοχή πάνω δεξιά.
 3. Επιλέξτε το όνομα της περιοχής και τους συντονιστές της.
 4. Μπορείτε να προσθέσετε άτομα είτε μη αυτόματα είτε μαζικά εισάγοντας ένα αρχείο.
 5. Μπορείτε να πατήσετε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Να επιτρέπεται στους συντονιστές να υποβάλλουν αιτήματα δημιουργίας προφίλ.
 6. Πατήστε Δημιουργία.

Επεξεργασία περιοχών
Αφού δημιουργήσετε μια περιοχή, μπορείτε να κάνετε αλλαγές, όπως π.χ. να προσθέσετε άτομα, να προσθέσετε συντονιστές ή να διαγράψετε την περιοχή.
Για να επεξεργαστείτε την περιοχή σας:
 1. Επιλέξτε Υπάλληλοι πρώτης γραμμής στον Πίνακα διαχείρισης.
 2. Πατήστε την καρτέλα Περιοχές.
 3. Αναζητήστε την περιοχή που θέλετε να επεξεργαστείτε με το όνομά της.
 4. Πατήστε δίπλα στην ομάδα και επιλέξτε Επεξεργασία.
 5. Αφού κάνετε τις αλλαγές που θέλετε, πατήστε Ενημέρωση.
Σημείωση: Μπορείτε να δημιουργήσετε μία περιοχή, μόνο αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Να επιτρέπεται ο κωδικός πρόσβασης στον Πίνακα διαχείρισης.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Οι συντονιστές περιοχών μπορούν είτε να δημιουργήσουν συνδέσμους πρόσβασης στο Workplace για τους χρήστες που δεν έχουν διεύθυνση email είτε να στείλουν ξανά προσκλήσεις μέσω email στους χρήστες που διαθέτουν διεύθυνση email.
Δημιουργία συνδέσμου
Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους ο διαχειριστής μιας περιοχής μπορεί να δημιουργήσει κωδικό για τους χρήστες που ανήκουν στις ομάδες του και δεν διαθέτουν διεύθυνση email.
Από το προφίλ του συντονιστή:
 1. Πατήστε την εικόνα προφίλ σας κάτω αριστερά.
 2. Πατήστε Προβολή προφίλ.
 3. Στο προφίλ σας, πατήστε την καρτέλα Περιοχές. Αν δεν βλέπετε την καρτέλα, μπορεί να βρίσκεται στο αναπτυσσόμενο μενού Περισσότερα.
 4. Επιλέξτε Εκχώρηση πρόσβασης δίπλα στο όνομα του ατόμου στο οποίο θέλετε να δώσετε πρόσβαση.
 5. Θα δημιουργηθεί ένας κοινοποιήσιμος σύνδεσμος με τον οποίο το συγκεκριμένο άτομο θα μπορεί να δημιουργήσει το δικό του όνομα χρήστη και τον δικό του κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσει πρόσβαση στο προφίλ του στο Workplace.
Δημιουργία συνδέσμου πρόσβασης από το προφίλ του υπαλλήλου:
 1. Πηγαίνετε στο προφίλ του ατόμου στο οποίο θέλετε να δώσετε πρόσβαση.
 2. Στα δεξιά του προφίλ, πατήστε Εκχώρηση πρόσβασης.
 3. Θα δημιουργηθεί ένας κοινοποιήσιμος σύνδεσμος με τον οποίο το συγκεκριμένο άτομο θα μπορεί να δημιουργήσει το δικό του όνομα χρήστη και τον δικό του κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσει πρόσβαση στο προφίλ του στο Workplace.
Υποβολή αιτήματος πρόσβασης για νέα μέλη
Οι συντονιστές περιοχών μπορούν επίσης να ζητήσουν πρόσβαση στο Workplace για τα νέα μέλη των ομάδων τους.
Για να ζητήσετε πρόσβαση:
 1. Πατήστε την εικόνα προφίλ σας κάτω αριστερά.
 2. Επιλέξτε Προβολή προφίλ.
 3. Στο προφίλ σας, πατήστε την καρτέλα Περιοχές. Αν δεν βλέπετε την καρτέλα, μπορεί να βρίσκεται στο αναπτυσσόμενο μενού Περισσότερα.
 4. Πατήστε Αίτημα νέου προφίλ.
 5. Συμπληρώστε το όνομα, επιλέξτε την περιοχή στην οποία θέλετε να προστεθεί το συγκεκριμένο άτομο και πατήστε Υποβολή αιτήματος.
 6. Ο διαχειριστής συστήματος θα αποδεχτεί ή θα απορρίψει το αίτημα.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;