Τι είναι το Workplace στο Portal και πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Workplace στο Portal για να καλείτε συναδέλφους και να λαμβάνετε κοινοποιήσεις οθόνης κατά τη διάρκεια κλήσεων. Οι κλήσεις στο Workplace χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες Smart Camera και Smart Sound, ενώ σας επιτρέπουν να καλέσετε οποιονδήποτε στο Workplace της εταιρείας σας ή σε μια συνδεδεμένη πολυεταιρική ομάδα.
Όλες οι βιντεοκλήσεις που γίνονται από το Workplace στο Portal είναι κρυπτογραφημένες, ενώ κάθε φορά μπορεί να είναι συνδεδεμένος στο Portal μόνο ένας λογαριασμός Workplace.
Εγκατάσταση του Workplace στο Portal
Για να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε το Workplace στο Portal:
 1. Από την αρχική οθόνη στο Portal, πατήστε Εφαρμογές.
 2. Πηγαίνετε στο Workplace και πατήστε Λήψη. Για να χρησιμοποιήσετε το Workplace στο Portal, πρέπει να έχετε την έκδοση 1.1.2 του λογισμικού ή νεότερη έκδοση. Αν δεν μπορείτε να βρείτε το Workplace στις εφαρμογές, ενημερώστε το λογισμικό σας.
 3. Όταν η εφαρμογή Workplace έχει εγκατασταθεί, πατήστε Άνοιγμα.
 4. Πηγαίνετε στη διεύθυνση workplace.com/device από ένα πρόγραμμα περιήγησης και γράψτε τον κωδικό στην οθόνη για το Portal.
 5. Ορίστε ένα τετραψήφιο PIN. Κάθε φορά που θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, θα πρέπει πρώτα να εισάγετε το PIN.
 6. Πατήστε Επιτρέπεται για να παραχωρήσετε πρόσβαση στο μικρόφωνο και την κάμερά σας και έπειτα πατήστε Ξεκινήστε.
Σημείωση: Όταν ρυθμίζετε το Portal για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε με έναν λογαριασμό Facebook/WhatsApp. Ωστόσο, από τη στιγμή που θα ρυθμίσετε την εφαρμογή Workplace στο Portal, οι επαγγελματικές και οι προσωπικές επαφές σας θα διατηρούνται ξεχωριστά. Η δυνατότητα σύνδεσης στο Portal με το Workplace είναι υπό ανάπτυξη.
Χρήση του Workplace στο Portal
Για να ξεκινήσετε μια κλήση με ένα μόνο άτομο από το Workplace στο Portal:
 1. Από το Workplace, βρείτε τον συνάδελφο που θέλετε να καλέσετε.
 2. Πατήστε δίπλα στο όνομα του χρήστη.
Για να ξεκινήσετε μια ομαδική κλήση από το Workplace στο Portal:
 1. Στο Workplace, βρείτε τον συνάδελφο που θέλετε να καλέσετε και πατήστε δίπλα στο όνομά του.
 2. Μέσα από την κλήση, πατήστε για να προσθέσετε και άλλους συναδέλφους.
Κοινή χρήση οθόνης
Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση της οθόνης σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης στο Workplace. Ο συνάδελφός σας θα μπορεί να δει την κοινοποίηση οθόνης στο Portal του.
Για να κάνετε κοινή χρήση της οθόνης σας με το Workplace στο Portal:
 1. Κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης, πατήστε και έπειτα .
 2. Διαλέξτε την επιλογή που θέλετε για την κοινή χρήση οθόνης:
  • Ολόκληρη η οθόνη σας: Με αυτή την επιλογή μπορεί να γίνει κοινή χρήση οποιουδήποτε ανοιχτού παραθύρου στον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας εργασίας.
  • Παράθυρο εφαρμογής: Με αυτή την επιλογή θα γίνει κοινή χρήση μόνο του συγκεκριμένου παραθύρου που θα επιλέξετε.
  • Καρτέλα Chrome: Με αυτή την επιλογή θα γίνει κοινή χρήση μόνο της συγκεκριμένης καρτέλας του Chrome που θα επιλέξετε.
 3. Αφού διαλέξετε μια επιλογή, πατήστε Κοινή χρήση.
Αλλαγή PIN για το Workplace
Για να αλλάξετε το PIN σας για το Workplace:
 1. Στο Workplace, πατήστε πάνω δεξιά στην οθόνη του Portal.
 2. Πατήστε Αλλαγή PIN.
 3. Γράψτε το προηγούμενο τετραψήφιο PIN.
 4. Ορίστε ένα νέο τετραψήφιο PIN.
Αθόρυβη λειτουργία
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης για τις εισερχόμενες κλήσεις του Workplace όταν δεν δουλεύετε ή όταν θέλετε να συγκεντρωθείτε, ενεργοποιώντας την αθόρυβη λειτουργία.
Για να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία:
 1. Στην εφαρμογή Workplace στο Portal, πηγαίνετε στις ρυθμίσεις πατώντας .
 2. Πατήστε δίπλα στην επιλογή Αθόρυβη λειτουργία για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη σίγαση για τις εισερχόμενες κλήσεις του Workplace.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Portal, επισκεφτείτε το Κέντρο βοήθειας του Portal.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;