Σύνολα ατόμων

Τα Σύνολα ατόμων στο Workplace σάς επιτρέπουν να χωρίζετε τους χρήστες του οργανισμού σας σε προσαρμοσμένα τμήματα. Μπορείτε να προσθέσετε σύνολα ατόμων σε μια ομάδα και να εξαγάγετε μια λίστα ατόμων από ένα σύνολο ατόμων.