Σύνολα ατόμων

Τα σύνολα ατόμων σάς επιτρέπουν να οργανώνετε τους χρήστες του οργανισμού σας σε προκαθορισμένες ομάδες. Οι ομάδες αυτές μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την τμηματοποίηση των αναφορών στατιστικών ή την πραγματοποίηση μαζικών αλλαγών.

Το άρθρο αυτό ισχύει μόνο για διαχειριστές στο Workplace Advanced.
Τα σύνολα ατόμων σάς επιτρέπουν να οργανώνετε τους χρήστες του οργανισμού σας σε προκαθορισμένες, προσαρμοσμένες ενότητες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σύνολα ατόμων για την προβολή αναφορών και τη δημιουργία ομάδων. Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύνολο ατόμων.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε υφιστάμενα σύνολα ατόμων:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace.
 2. Πατήστε Άτομα > Σύνολα ατόμων. Για να δείτε τα μέλη του συνόλου ατόμων, πατήστε το όνομα του συνόλου ή τον αριθμό αριστερά από το όνομα του συνόλου.
Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια φιλτραρισμένη αναζήτηση σε ένα σύνολο ατόμων, πατήστε το εικονίδιο φιλτραρίσματος δίπλα στο όνομα του συγκεκριμένου συνόλου.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το άρθρο αυτό ισχύει μόνο για διαχειριστές στο Workplace Advanced.
Μπορείτε να προσθέσετε άτομα σε σύνολα ατόμων με δύο τρόπους: μη αυτόματα ή κάνοντας συγχρονισμό με προφίλ του Workplace.
Για να δημιουργήσετε ένα νέο σύνολο ατόμων με μη αυτόματο τρόπο:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace.
 2. Πατήστε Άτομα > Σύνολα ατόμων.
 3. Πατήστε +Νέο σύνολο.
 4. Ορίστε ένα όνομα για το νέο σύνολο, επιλέξτε Μη αυτόματη προσθήκη ατόμων και πατήστε Επόμενο.
 5. Προσθέστε τα άτομα που θέλετε να ανήκουν στο σύνολο ατόμων. Για να προσθέσετε πολλά άτομα ταυτόχρονα, πατήστε Εισαγωγή αρχείου για να ανεβάσετε ένα αρχείο CSV με τις διευθύνσεις email των χρηστών. Έχετε υπόψη ότι τα άτομα που θα προσθέσετε πρέπει να έχουν λογαριασμό στο Workplace.
Για να δημιουργήσετε ένα νέο σύνολο ατόμων μέσω συγχρονισμού με προφίλ του Workplace:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω δεξιά στο Workplace.
 2. Πατήστε Άτομα > Σύνολα ατόμων.
 3. Πατήστε +Νέο σύνολο.
 4. Ορίστε ένα όνομα για το νέο σύνολο, επιλέξτε Συγχρονισμός με προφίλ Workplace και πατήστε Επόμενο.
 5. Φιλτράρετε με βάση τα πεδία προφίλ, για να ορίσετε τα κριτήρια φιλτραρίσματος και να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε αυτόματα άτομα στο σύνολο ατόμων.
 6. Πατήστε Αποθήκευση.
Έχετε υπόψη ότι στα σύνολα που δημιουργείτε μη αυτόματα, προστίθενται μόνο τα άτομα που θα συμπεριλάβετε εσείς στο σύνολο.
Σημείωση: Στα σύνολα που δημιουργείτε χρησιμοποιώντας κριτήρια προφίλ, όταν προστίθενται στην κοινότητα του Workplace άτομα που ταιριάζουν με τα συγκεκριμένα κριτήρια, προστίθενται αυτόματα και στο αντίστοιχο σύνολο. Επίσης, προστίθενται αυτόματα και στις ομάδες που είναι συνδεδεμένες με το σύνολο. Αν προσθέσετε πολλά κριτήρια, θα προστίθενται στο σύνολο μόνο τα άτομα που πληρούν όλα τα κριτήρια. Αν επιλέξετε περισσότερες από μία τιμές για ένα κριτήριο, θα προστίθενται στο σύνολο τα άτομα που πληρούν τουλάχιστον μία από αυτές τις τιμές.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το άρθρο αυτό ισχύει μόνο για διαχειριστές στο Workplace Advanced.
Για να επεξεργαστείτε ένα σύνολο ατόμων που δημιουργήθηκε με μη αυτόματη λίστα:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace.
 2. Πατήστε Άτομα > Σύνολα ατόμων.
 3. Πατήστε στα δεξιά του συνόλου ατόμων που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 4. Επιλέξτε Προσθήκη ατόμων ή Αφαίρεση ατόμων, αν θέλετε να αλλάξετε τα μέλη του συνόλου. Από το ίδιο μενού, μπορείτε επίσης να επιλέξετε Επεξεργασία ονόματος συνόλου ή Διαγραφή συνόλου.
Για να επεξεργαστείτε ένα συγχρονισμένο σύνολο:
 1. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3.
 2. Επιλέξτε Επεξεργασία κριτηρίων προφίλ, αν θέλετε να επεξεργαστείτε το σύνολο. Από το ίδιο μενού, μπορείτε επίσης να επιλέξετε Επεξεργασία ονόματος συνόλου ή Διαγραφή συνόλου.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το άρθρο αυτό ισχύει μόνο για διαχειριστές στο Workplace Advanced.
Για να εκχωρήσετε μια ομάδα σε ένα σύνολο ατόμων:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace.
 2. Πατήστε Άτομα > Σύνολα ατόμων.
 3. Πατήστε Εκχώρηση σε ομάδες ή Επεξεργασία ομάδων.
 4. Επιλέξτε τις ομάδες στις οποίες θα πρέπει να προστίθενται τα μέλη του συγκεκριμένου συνόλου ατόμων.
Σημείωση: Με την εκχώρηση μιας ομάδας σε ένα σύνολο ατόμων, τα άτομα που ανήκουν στο σύνολο ατόμων γίνονται μέλη των ομάδων που επιλέγετε. Αν αλλάξει το προφίλ ενός χρήστη και πληροί πλέον τα κριτήρια που έχετε ορίσει για ένα συγχρονισμένο σύνολο, ο χρήστης αυτός θα προστεθεί αυτόματα στο σύνολο και σε όλες τις εκχωρημένες ομάδες.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το άρθρο αυτό ισχύει μόνο για διαχειριστές στο Workplace Advanced.
Για να φιλτράρετε τη δυναμική αναζήτηση ατόμων με βάση το σύνολο ατόμων από υπολογιστή:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace.
 2. Πατήστε Άτομα > Όλα τα άτομα.
 3. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε Το σύνολο ατόμων είναι... και κάντε αναζήτηση με τα κριτήρια που θέλετε.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το άρθρο αυτό ισχύει μόνο για διαχειριστές στο Workplace Advanced.
Για να εξαγάγετε μια λίστα ατόμων σε ένα σύνολο ατόμων:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω δεξιά στο Workplace.
 2. Πατήστε Άτομα > Όλα τα άτομα.
 3. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε Το σύνολο ατόμων είναι και κάντε αναζήτηση με τα κριτήρια που θέλετε.
 4. Στην κορυφή της σελίδας, πατήστε και επιλέξτε Εξαγωγή στοιχείων υπαλλήλων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;