Πώς μπορώ να ενημερώσω ή να αλλάξω μη αυτόματα την κατάσταση κάποιου στο Κέντρο ασφάλειας του Workplace;

Το Κέντρο ασφάλειας αντικαθιστά τον Έλεγχο ασφάλειας. Αν το Workplace εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον Έλεγχο ασφάλειας, πατήστε εδώ για να βρείτε σχετικό περιεχόμενο βοήθειας. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση workplacesafetycheckteam@fb.com αν θέλετε άμεση πρόσβαση στη νέα εμπειρία του Κέντρου ασφάλειας.
Στην ενότητα "Λίστα παραληπτών", μπορείτε να δείτε όλους τους παραλήπτες του μηνύματός σας, καθώς και αν έχουν διαβάσει ή απαντήσει στο μήνυμά σας.
Πατήστε το κουμπί Ενημέρωση κατάστασης για να αλλάξετε μη αυτόματα την κατάσταση απάντησης ενός παραλήπτη. Για παράδειγμα, αν μιλήσετε σε έναν παραλήπτη και επιβεβαιώσετε ότι είναι εντάξει, μπορείτε να τον επισημάνετε μη αυτόματα ως ασφαλή.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;