Ορισμός προσαρμοσμένων όρων χρήσης για εργαζομένους πρώτης γραμμής στο Workplace

Βοήθεια για υπολογιστές
Αυτό το άρθρο αφορά μόνο διαχειριστές με σχετικά δικαιώματα.
Μπορείτε να ορίσετε προσαρμοσμένους όρους και προϋποθέσεις για τους εργαζομένους πρώτης γραμμής στο Workplace. Μπορείτε να το εφαρμόσετε για όλους τους εργαζομένους πρώτης γραμμής ή να ορίσετε συγκεκριμένους όρους για μεμονωμένες περιοχές (με την προϋπόθεση ότι η σχετική δυνατότητα ενεργοποιήθηκε όταν δημιουργήθηκε η περιοχή).
Ίσως θέλετε να επιλέξετε προσαρμοσμένους όρους σύμφωνα με τις πολιτικές της εταιρείας σας, για να βοηθήσετε τους εργαζομένους πρώτης γραμμής να διαχειρίζονται την πρόσβασή τους εκτός του ωραρίου εργασίας.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού στο Workplace.
  2. Πατήστε Frontline Frontline.
  3. Πατήστε την καρτέλα Ρυθμίσεις.
  4. Επιλέξτε αν θέλετε να εφαρμόσετε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σε κάθε εργαζόμενο πρώτης γραμμής ή σε συγκεκριμένη περιοχή.
  5. Πατήστε το ρυθμιστικό δίπλα στην επιλογή Προσαρμοσμένοι όροι και προϋποθέσεις, για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.
  6. Προσθέστε έναν τίτλο και τους προσαρμοσμένους όρους και προϋποθέσεις.
  7. Επιλέξτε πόσο συχνά θα εμφανίζονται αυτοί οι όροι στους χρήστες. Η συχνότητα κυμαίνεται από 4 ώρες μέχρι κάθε μήνα.
  8. Επιλέξτε αν θέλετε να προσθέσετε έναν εξωτερικό σύνδεσμο προς τους όρους και τις προϋποθέσεις, ώστε οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής να μπορούν να βλέπουν περισσότερες πληροφορίες.
  9. Πατήστε Αποθήκευση.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι