ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαχείριση υπαλλήλων

Μάθετε περισσότερα για τη δημιουργία συνόλων ατόμων, την επεξεργασία προφίλ για άτομα του οργανισμού σας και τη δημιουργία νέων λογαριασμών. Οι λογαριασμοί στο Workplace μπορούν να δημιουργηθούν από διαχειριστές συστήματος είτε μεμονωμένα είτε μαζικά. Επισκεφτείτε την υποστήριξη για επαγγελματίες IT και προγραμματιστές, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προγραμματιστική δημιουργία λογαριασμών μέσω παρόχου ταυτότητας στο cloud ή μέσω του Active Directory.

Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;