Σε τι διαφέρει ο Έλεγχος ασφάλειας για το Workplace από τον Έλεγχο ασφάλειας για το Facebook;

Το Κέντρο ασφάλειας αντικαθιστά τον Έλεγχο ασφάλειας. Αν το Workplace εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον Έλεγχο ασφάλειας, πατήστε εδώ για να βρείτε σχετικό περιεχόμενο βοήθειας. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση workplacesafetycheckteam@fb.com αν θέλετε άμεση πρόσβαση στη νέα εμπειρία του Κέντρου ασφάλειας.
Ο Έλεγχος ασφάλειας στο Workplace είναι εντελώς ανεξάρτητος από τον Έλεγχο ασφάλειας για το Facebook.
Οι Έλεγχοι ασφάλειας και το Κέντρο ασφάλειας για το Workplace επιτρέπουν σε μια καθορισμένη ομάδα Υπεύθυνων ασφάλειας να δημιουργούν, να στέλνουν και να διαχειρίζονται Ελέγχους ασφάλειας για τους υπαλλήλους του οργανισμού τους, όταν εντοπίζεται κάποιο συμβάν ασφάλειας. Μόνο οι Υπεύθυνοι ασφάλειας μπορούν να βλέπουν και να διαχειρίζονται τις απαντήσεις στον Έλεγχο ασφάλειας για το Workplace.
Ο Έλεγχος ασφάλειας για το Facebook ενεργοποιείται από την κοινότητα του Facebook και οι απαντήσεις κοινοποιούνται στους φίλους κάθε χρήστη στο Facebook.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;