Πώς μπορώ να σταματήσω να ακολουθώ ή να αποχωρήσω από μια ομάδα στο Workplace;

Μπορείτε να σταματήσετε να ακολουθείτε μια ομάδα για να μην βλέπετε πλέον τις δημοσιεύσεις της ομάδας στις Ενημερώσεις σας. Αν δεν θέλετε να είστε μέλος μιας ομάδας, μπορείτε να αποχωρήσετε από την ομάδα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ανάλογα με τις ρυθμίσεις απορρήτου της ομάδας, ενδέχεται να μην μπορείτε να γίνετε ξανά μέλος της.
Για να σταματήσετε να ακολουθείτε μια ομάδα:
  1. Πηγαίνετε στην ομάδα που θέλετε να σταματήσετε να ακολουθείτε και πατήστε κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου της ομάδας.
  2. Πατήστε Επιλογές ακολούθησης.
  3. Πατήστε Να μην ακολουθώ.
Για να αποχωρήσετε από μια ομάδα:
  1. Πηγαίνετε στην ομάδα από την οποία θέλετε να αποχωρήσετε και πατήστε κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου της ομάδας.
  2. Πατήστε Αποχώρηση από την ομάδα και έπειτα ξανά Αποχώρηση από την ομάδα για επιβεβαίωση.
Σημείωση: Αν αποχωρήσετε από μια ομάδα στην οποία είστε διαχειριστής, ο ρόλος του διαχειριστή θα προσφερθεί σε μέλη της ομάδας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;