Ενεργοποίηση επανελέγχου ταυτότητας στο Workplace

Βοήθεια για υπολογιστές
Οι διαχειριστές του Workplace μπορούν να ρυθμίσουν μια προτροπή που θα ζητά από τους χρήστες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις να κάνουν σάρωση προσώπου ή να παράσχουν το δακτυλικό τους αποτύπωμα για να συνδεθούν ξανά στην εφαρμογή. Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να ορίσουν τον επιτρεπόμενο χρόνο αδράνειας πριν από την εμφάνιση αυτής της προτροπής.
Ενεργοποίηση επανελέγχου ταυτότητας
  1. Από τις Ενημερώσεις, πατήστε Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού.
  2. Πατήστε Ασφάλεια.
  3. Πατήστε Περισσότερα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ασφάλεια φορητότητας. Αν δεν βλέπετε αυτήν την επιλογή, πατήστε Ρυθμίσεις, ενεργοποιήστε την επιλογή Ασφάλεια φορητότητας και πατήστε Αποθήκευση.
  4. Πατήστε Επεξεργασία και, στη συνέχεια, πατήστε Σύνολα ατόμων από το αναπτυσσόμενο μενού.
  5. Επιλέξτε Απαιτεί νέο έλεγχο ταυτότητας.
  6. Στην ενότητα "Απαιτήσεις έκδοσης εφαρμογής για κινητά", πατήστε Αποκλεισμός πρόσβασης ή Να επιτρέπεται η πρόσβαση.
  7. Πατήστε Ενεργοποίηση/Ενημέρωση διαμόρφωσης.
Μόλις ενεργοποιηθεί ο επανέλεγχος ταυτότητας, θα εμφανιστεί μια προτροπή στους χρήστες του επηρεαζόμενου κοινού για να διαμορφώσουν τη σάρωση προσώπου ή το δακτυλικό αποτύπωμα, ώστε να ολοκληρώσουν τη σύνδεσή τους στο Workplace.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι