Φωτογραφίες και αρχεία

Ανεβάστε αρχεία και φωτογραφίες στο Workplace για να τα κοινοποιήσετε στους συναδέλφους σας. Μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε αρχεία σε μια ομάδα ή σε ένα σχόλιο. Το Workplace υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα προσθήκης αρχείων μέσω ενσωματώσεων.

Αρχεία
Μπορείτε να προσθέσετε αρχεία έως 100 MB στις ομάδες στις οποίες είστε μέλος. Σημειώστε ότι θα πρέπει να περιμένετε μέχρι η δημοσίευσή σας να εγκριθεί από τον διαχειριστή, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της ομάδας.
Για να προσθέσετε ένα αρχείο σε μια ομάδα:
 1. Πηγαίνετε πάνω πάνω στην ομάδα και πατήστε Αρχεία.
 2. Πατήστε Ανέβασμα αρχείου, επιλέξτε ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας και πατήστε Αποθήκευση.
 3. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε ένα αρχείο στην ομάδα σας προσθέτοντάς το σε μια δημοσίευση στην ομάδα. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε Προσθήκη αρχείου στο πάνω μέρος της δημοσίευσής σας πριν την κοινοποιήσετε.
Σημείωση: Το ποιοι μπορούν να δουν, να ανεβάσουν και να κατεβάσουν αρχεία εξαρτάται από τις ρυθμίσεις απορρήτου της ομάδας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να δείτε τα αρχεία που έχουν προστεθεί σε μια ομάδα:
 1. Πηγαίνετε στην ομάδα και πατήστε Αρχεία.
 2. Πατήστε ένα αρχείο για να το δείτε.
Σημείωση: Η καρτέλα "Αρχεία" εμφανίζεται μόνο αφού προστεθεί κάποιο αρχείο σε μια ομάδα.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μπορείτε να απαντάτε στις δημοσιεύσεις επισυνάπτοντας αρχεία, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του οργανισμού σας για το ανέβασμα αρχείων. Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 100 MB.
Για να προσθέσετε ένα αρχείο σε σχόλιο:
 1. Πατήστε δεξιά από την ενότητα σχολίων μιας δημοσίευσης.
 2. Επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε Enter.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Ίσως χρειαστεί να περιμένετε μέχρι η δημοσίευσή σας να εγκριθεί από το διαχειριστή, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της ομάδας.
Για να προσθέσετε πολλά αρχεία σε μια δημοσίευση όταν είστε συνδεδεμένοι στο Workplace από υπολογιστή:
 1. Σε οποιαδήποτε ομάδα, πατήστε Γράψτε κάτι... στο πλαίσιο δημιουργίας.
 2. Πατήστε κάτω δεξιά στη δημοσίευση.
 3. Πατήστε για να επιλέξετε από πού θέλετε να ανεβάσετε ένα αρχείο: Ανέβασμα από τον υπολογιστή σας, το Dropbox, το Box, το Google Drive, το SharePoint ή το OneDrive. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε Επιλογή ή Άνοιγμα.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πολλές διευθύνσεις URL αρχείων στη δημοσίευση ως συνημμένα.
Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να επιλέξετε και να προσθέσετε έως 6 αρχεία στις δημοσιεύσεις σας. Μπορείτε να δείτε σε προεπισκόπηση τις δημοσιεύσεις που περιέχουν πολλά συνημμένα από τη φορητή συσκευή σας.
Σημείωση: Το ποιοι μπορούν να δουν, να ανεβάσουν και να κατεβάσουν αρχεία εξαρτάται από τις ρυθμίσεις απορρήτου της ομάδας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για τα αρχεία PPT, PPTX, DOC, DOCX και PDF υποστηρίζεται η δυνατότητα προεπισκόπησης, όπου κάθε σελίδα εμφανίζεται με τη μορφή εικόνας. Η προεπισκόπηση υποστηρίζεται επίσης για τα Έγγραφα και τις Παρουσιάσεις Google. Για τους υπόλοιπους τύπους αρχείων που υποστηρίζει ο πάροχος υπηρεσιών σας, θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο και ένας τίτλος για το αρχείο ή το έγγραφο.
Αν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση, τα αρχεία και τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στο Box θα προβάλλονται στο παράθυρο προεπισκόπησης του Box στο διαδίκτυο.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Αν επεξεργαστείτε ένα αρχείο το οποίο είναι αποθηκευμένο σε υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud αφού το κοινοποιήσετε στο Workplace, οι αλλαγές στον τίτλο και την περιγραφή θα εφαρμοστούν αμέσως στο αρχείο στο Workplace. Ωστόσο, οι εικόνες της προεπισκόπησης θα παραμείνουν οι ίδιες, καθώς η αποτύπωσή τους έγινε όταν αναρτήσατε για πρώτη φορά τη δημοσίευση.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια σε αρχεία μόνο αν έχετε συνδεθεί στο Workplace από τον υπολογιστή σας.
Για να προσθέσετε σχόλια σε ένα αρχείο στο Workplace:
 1. Αφού ανεβάσετε το αρχείο σας στο Workplace, πατήστε τη μικρογραφία του αρχείου για να εμφανιστεί μια προεπισκόπηση.
 2. Για να προσθέσετε ένα σχόλιο, πατήστε Προσθήκη νέου σχολίου.
 3. Πατήστε οπουδήποτε στην προεπισκόπηση του αρχείου για να τοποθετήσετε και να προσθέσετε το σχόλιό σας και έπειτα πατήστε Enter για να το δημοσιεύσετε. Εναλλακτικά, πατήστε Ακύρωση προσθήκης σχολίου για να αφαιρέσετε το σχόλιο.
Λάβετε υπόψη ότι όλα τα σχόλια που προσθέτετε περιλαμβάνονται στα σχόλια του αρχείου. Αν δεν θέλετε να βλέπετε τα σχόλια στην οθόνη προεπισκόπησης, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε. Η απενεργοποίηση των σχολίων θα ισχύει μόνο για εσάς. Τα σχόλια εμφανίζονται στις εφαρμογές του Workplace, αλλά δεν μπορούν να προστεθούν από αυτές.
Τύποι εικόνων που υποστηρίζουν την προσθήκη σχολίων:
 • .bmp
 • .jpeg
 • .png
Τύποι αρχείων που υποστηρίζουν την προσθήκη σχολίων:
 • .doc
 • .docx
 • .odt
 • .odp
 • .pdf
 • .ppt
 • .pptx
 • .txt
 • .csv
 • .xls
 • .xlsx
Σημείωση: Το Microsoft Edge δεν υποστηρίζει προς το παρόν την προσθήκη σχολίων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το μέγιστο μέγεθος για τα αρχεία που ανεβάζετε είναι 50 MB. Εξαιρούνται τα αρχεία που κοινοποιούνται μέσω του Workplace Chat, καθώς εκεί το όριο είναι 75 MB.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Φωτογραφίες
Albums can help to keep your Workplace group's photos organised and easy to browse.
To create a new album for your Workplace group:
 1. From the group you would like to create an album in, click More below the group's cover photo.
 2. Click Media.
 3. Click Create album.
 4. Give your album a name and description.
 5. Choose who else you would like to be able to add to this album by typing their name.
 6. Click Post.
When you create an album, it will not automatically appear as a post in the group. To share your album in a post, open it by once again navigating to Media, clicking on your album title, and then clicking Share.
Find out how to add photos to an existing album.
Find out how to create an album on your Workplace profile.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Albums can help to keep your photos on your Workplace profile organised and easy to browse.
To create a new album for your Workplace profile:
 1. From your Workplace profile, click More below your cover photo.
 2. Click Photos.
 3. Click Create album.
 4. Give your album a name and description.
 5. Choose who else you would like to be able to add to this album by typing their name.
 6. Click Post.
When you create an album, it will not automatically appear as a post on your profile. To share your album in a post, open it by once again navigating to Photos, clicking on your album title, and then clicking Share.
Find out how to add photos to an existing album.
Find out how to create an album in a Workplace group.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μπορείτε να προσθέσετε μόνο φωτογραφίες ή βίντεο από τον υπολογιστή σας σε ήδη υπάρχοντα άλμπουμ. Δεν μπορείτε να προσθέσετε live βίντεο σε άλμπουμ.
Για να προσθέσετε φωτογραφίες ή βίντεο σε ένα υπάρχον άλμπουμ:
 1. Πατήστε την εικόνα προφίλ σας κάτω αριστερά στο Workplace και πατήστε το όνομά σας.
 2. Πατήστε Περισσότερα κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου σας και επιλέξτε Φωτογραφίες.
 3. Πατήστε Άλμπουμ κάτω από την ενότητα Φωτογραφίες.
 4. Επιλέξτε το άλμπουμ που θέλετε. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να προσθέτετε φωτογραφίες στα άλμπουμ Εικόνων προφίλ ή Φωτογραφιών χρονολογίου που δημιουργούνται αυτόματα.
 5. Πατήστε Προσθήκη φωτογραφιών/βίντεο στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
 6. Πατήστε Ανεβάστε φωτογραφίες ή βίντεο στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας.
 7. Επιλέξτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε Άνοιγμα. Μπορείτε να γράψετε μια περιγραφή για τη δημοσίευσή σας.
 8. Πατήστε Δημοσίευση.
Η ρύθμιση απορρήτου του άλμπουμ καθορίζει το ποιος μπορεί να δει τη δημοσίευσή σας. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση απορρήτου της δημοσίευσης χωρίς να αλλάξετε τη ρύθμιση απορρήτου του άλμπουμ. Μπορείτε να προσθέσετε φωτογραφίες σε ένα άλμπουμ αφού τις δημοσιεύσετε.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μπορείτε να ανεβάζετε φωτογραφίες 360° μόνο από τις εφαρμογές του Workplace για iOS ή Android.
Μπορείτε να ανεβάσετε μια φωτογραφία 360° με τον ίδιο τρόπο που ανεβάζετε οποιονδήποτε άλλο τύπο φωτογραφίας αλλά μπορείτε να ανεβάζετε μόνο μία φωτογραφία 360° κάθε φορά.
Για να αλλάξετε την αρχική προβολή μιας φωτογραφίας 360°, πατήστε και σύρετε τη φωτογραφία στο σημείο εκκίνησης που θέλετε.
Σημειώστε ότι αν ανεβάσετε μια πανοραμική εικόνα που είναι πάνω από 100 μοίρες σε πλάτος, μπορεί να μετατραπεί αυτόματα σε φωτογραφία 360°. Για να απενεργοποιήσετε μια φωτογραφία 360°, πατήστε κάτω δεξιά.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;