Διαχείριση λογαριασμών χρηστών

Για τους λογαριασμούς του οργανισμού σας στο Workplace υπάρχει η δυνατότητα είτε μη αυτόματης διαχείρισης από έναν διαχειριστή συστήματος είτε αυτόματης μέσω ενός παρόχου ταυτότητας στο cloud. Το Workplace υποστηρίζει, επίσης, την αυτοματοποιημένη διαχείριση λογαριασμών μέσω του Active Directory.