Στατιστικά και εργαλεία ανάλυσης

Τα στατιστικά του Workplace σας επιτρέπουν να ελέγχετε πώς χρησιμοποιείται το Workplace στον οργανισμό σας. Μάθετε περισσότερα για το είδος της δραστηριότητας που μπορείτε να δείτε, καθώς και πώς να δημιουργήσετε εκστρατείες και έρευνες.
Εκστρατείες
Έρευνες