Τα bot έχουν πρόσβαση σε όλα μου τα μηνύματα στο Workplace Chat;

Τα bot στο Workplace Chat μπορούν να διαβάσουν μόνο τα εξής:
  • Τα μηνύματα που ανταλλάσσετε με το εκάστοτε bot.
  • Τα μηνύματα σε νήματα ομαδικής συνομιλίας όπου το bot έχει προστεθεί ως συμμετέχων.
Ο διαχειριστής του λογαριασμού σας στο Workplace Advanced έχει τον έλεγχο των ενσωματώσεων που έχουν ενεργοποιηθεί στην κοινότητά σας στο Workplace. Ορισμένες από αυτές τις ενσωματώσεις, όπως αυτές που εστιάζουν σε θέματα ασφάλειας ή συμμόρφωσης, μπορεί να έχουν πρόσβαση στα μηνύματά σας, εφόσον δοθεί έγκριση από τον διαχειριστή σας. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που μπορούν να δουν οι διαχειριστές σας στο Workplace και ποια άτομα έχουν πρόσβαση σε αυτές, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας Workplace Advanced.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;