Δημιουργία εκστρατείας στο Workplace

Βοήθεια για την εφαρμογή για Android
Βοήθεια για υπολογιστές
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPad
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPhone
Βοήθεια για κινητά
Οι διαχειριστές με τα σχετικά δικαιώματα μπορούν να δημιουργήσουν εκστρατείες στο Workplace.
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια εκστρατεία για να βλέπετε μετρήσεις για τις επιλεγμένες δημοσιεύσεις και εκστρατείες σας.
Δημιουργία εκστρατείας
Για να δημιουργήσετε μια εκστρατεία:
  1. Πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού στο Workplace.
  2. Επιλέξτε Εκστρατείες.
  3. Πατήστε Δημιουργία εκστρατείας πάνω δεξιά, προσθέστε ένα όνομα για την εκστρατεία σας και πατήστε Δημιουργία.
Προσθήκη δημοσιεύσεων σε εκστρατεία
Σε μια εκστρατεία, μπορείτε να προσθέσετε οποιαδήποτε ομαδική δημοσίευση για την οποία έχετε δικαιώματα προβολής. Αν προστεθεί σε μια εκστρατεία μια δημοσίευση για την οποία δεν έχετε δικαιώματα προβολής, θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα των αναφορών, αλλά δεν θα μπορείτε να δείτε την προεπισκόπηση της δημοσίευσης στην ενότητα Δημοσιεύσεις σε αυτήν την εκστρατεία.
Για να προσθέσετε δημοσιεύσεις σε μια εκστρατεία:
  1. Επιλέξτε την εκστρατεία στην οποία θέλετε να προσθέσετε δημοσιεύσεις.
  2. Πατήστε Προσθήκη δημοσίευσης.
  3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL ή το αναγνωριστικό της δημοσίευσης και πατήστε Προσθήκη.
Μπορείτε να προσθέσετε έως 100 δημοσιεύσεις σε μια εκστρατεία. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια δημοσίευση σε μια εκστρατεία πατώντας More στα δεξιά της δημοσίευσης και επιλέγοντας Προσθήκη δημοσίευσης σε εκστρατεία. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε τη δημοσίευση σε μια υπάρχουσα εκστρατεία ή να δημιουργήσετε μια νέα εκστρατεία χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη δημοσίευση.
Αφού προσθέσετε στην εκστρατεία τις δημοσιεύσεις που θέλετε να παρακολουθείτε, μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ 2 τύπων αναφορών:
  • Άτομα: Οι αναφορές αυτού του τύπου βασίζονται στους χρήστες, δηλ. στον διακριτό αριθμό των ατόμων που έχουν δει, σχολιάσει ή αντιδράσει σε τουλάχιστον μία δημοσίευση της εκστρατείας.
  • Αλληλεπίδραση: Οι αναφορές αυτού του τύπου βασίζονται στις ενέργειες και συνοψίζουν τις προβολές, τα σχόλια και τις αντιδράσεις για κάθε δημοσίευση της εκστρατείας.
Ποιες μετρήσεις θα εμφανίζονται;
Όσον αφορά τις εκστρατείες που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες δημοσιεύσεις που αναρτήθηκαν πριν από τις 9 Απριλίου 2020, δεν εμφανίζονται όλες οι μετρήσεις. Αν η εκστρατεία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες δημοσιεύσεις που αναρτήθηκαν πριν από τις 15 Νοεμβρίου 2019, θα εμφανίζονται μόνο 2 σύνολα δεδομένων:
  • Κατανάλωση σε βάθος χρόνου
  • Συναίσθημα εκστρατείας με την πάροδο του χρόνου
Αν η εκστρατεία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες δημοσιεύσεις που αναρτήθηκαν από τις 16 Νοεμβρίου 2019 έως τις 8 Απριλίου 2020, δεν θα εμφανίζεται ο αριθμός ατόμων.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι