Πώς μπορώ να δημιουργήσω εκστρατείες στο Workplace;

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια εκστρατεία για να βλέπετε μετρήσεις για τις επιλεγμένες δημοσιεύσεις και εκστρατείες σας.
Δημιουργία εκστρατείας
Για να δημιουργήσετε μια εκστρατεία:
 1. Από τις Ενημερώσεις, πατήστε Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού.
 2. Επιλέξτε Εκστρατείες.
 3. Πατήστε + Δημιουργία εκστρατείας πάνω δεξιά, προσθέστε ένα όνομα για την εκστρατεία σας και πατήστε Δημιουργία.
Προσθήκη δημοσιεύσεων σε εκστρατεία
Σε μια εκστρατεία μπορείτε να προσθέσετε οποιαδήποτε ομαδική δημοσίευση για την οποία έχετε δικαιώματα προβολής. Αν προστεθεί σε μια εκστρατεία μια δημοσίευση για την οποία δεν έχετε δικαιώματα προβολής, θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα των αναφορών, αλλά δεν θα μπορείτε να δείτε την προεπισκόπηση της δημοσίευσης στην ενότητα Δημοσιεύσεις σε αυτήν την εκστρατεία.
Για να προσθέσετε δημοσιεύσεις σε μια εκστρατεία:
 1. Επιλέξτε την εκστρατεία στην οποία θέλετε να προσθέσετε δημοσιεύσεις.
 2. Πατήστε + Προσθήκη δημοσίευσης.
 3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL ή το αναγνωριστικό της δημοσίευσης και πατήστε Προσθήκη.
Μπορείτε να προσθέσετε έως και 50 δημοσιεύσεις σε μια εκστρατεία. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια δημοσίευση σε μια εκστρατεία πατώντας στα δεξιά της δημοσίευσης και επιλέγοντας Προσθήκη δημοσίευσης σε εκστρατεία. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε τη δημοσίευση σε μια υπάρχουσα εκστρατεία ή να δημιουργήσετε μια νέα εκστρατεία χρησιμοποιώντας αυτή τη δημοσίευση.
Αφού προσθέσετε στην εκστρατεία τις δημοσιεύσεις που θέλετε να παρακολουθείτε, μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ δύο τύπων αναφορών:
 • Άτομα - Οι αναφορές αυτού του τύπου βασίζονται στους χρήστες, δηλ. στον διακριτό αριθμό των ατόμων που έχουν δει, σχολιάσει ή αντιδράσει σε τουλάχιστον μία δημοσίευση της εκστρατείας.
 • Αλληλεπίδραση - Οι αναφορές αυτού του τύπου βασίζονται στις ενέργειες και συνοψίζουν τις προβολές, τα σχόλια και τις αντιδράσεις για κάθε δημοσίευση της εκστρατείας.
Ποιες μετρήσεις θα εμφανίζονται;
Για τις εκστρατείες που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες δημοσιεύσεις που αναρτήθηκαν πριν από τις 9 Απριλίου 2020 δεν εμφανίζονται όλες οι μετρήσεις. Αν η εκστρατεία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες δημοσιεύσεις που αναρτήθηκαν πριν από τις 15 Νοεμβρίου 2019, θα εμφανίζονται μόνο 2 σύνολα δεδομένων:
 • Κατανάλωση σε βάθος χρόνου
 • Συναίσθημα εκστρατείας με την πάροδο του χρόνου
Αν η εκστρατεία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες δημοσιεύσεις που αναρτήθηκαν από τις 16 Νοεμβρίου 2019 έως τις 8 Απριλίου 2020, δεν θα εμφανίζεται ο αριθμός ατόμων.
Ποιοι διαχειριστές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εκστρατείες;
Οι παρακάτω διαχειριστές μπορούν να δημιουργούν, να επεξεργάζονται και να προβάλλουν εκστρατείες:
 • Διαχειριστής συστήματος
 • Συντονιστής περιεχομένου
 • Υπεύθυνος λογαριασμού
 • Αναλυτής
Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να εκχωρούν το δικαίωμα προβολής όλων των στατιστικών στοιχείων του Workplace και διαχείρισης εκστρατειών σε προσαρμοσμένους ρόλους διαχειριστή. Μπορούν επίσης να δίνουν άδεια για την προβολή στατιστικών στοιχείων για τις δημοσιεύσεις.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;