Μαζική απενεργοποίηση λογαριασμών στο Workplace

Το άρθρο αυτό ισχύει μόνο για διαχειριστές στο Workplace Advanced.
Αντί να απενεργοποιείτε ξεχωριστά κάθε λογαριασμό υπαλλήλου, μπορείτε να απενεργοποιήσετε πολλούς λογαριασμούς ταυτόχρονα ανεβάζοντας ένα αρχείο CSV με τις διευθύνσεις email που αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
Για να ανεβάσετε ένα έγκυρο αρχείο CSV και να απενεργοποιήσετε μαζικά λογαριασμούς:
  1. Πηγαίνετε στον Πίνακα διαχείρισης και πατήστε την καρτέλα Άτομα για να δείτε μια λίστα με όλους τους λογαριασμούς των υπαλλήλων.
  2. Στο μενού more, πατήστε Απενεργοποίηση πολλών χρηστών.
  3. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας δίνει την επιλογή να ανεβάσετε ένα αρχείο CSV. Το αρχείο θα πρέπει να περιέχει μία μόνο στήλη με τις διευθύνσεις email που αντιστοιχούν στους λογαριασμούς των υπαλλήλων που θέλετε να απενεργοποιήσετε. Θα πρέπει να υπάρχει μία διεύθυνση email σε κάθε σειρά.
Αφού ανεβάσετε το αρχείο CSV, θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης στην οποία θα εμφανίζονται τυχόν σφάλματα του αρχείου CSV. Στην πρώτη στήλη θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα για κάθε σειρά:
  • Αν υπάρχει ένα σημάδι επιλογής, αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός του συγκεκριμένου υπαλλήλου έχει απενεργοποιηθεί ήδη.
  • Αν υπάρχει ένα τρίγωνο σύμβολο σφάλματος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη συγκεκριμένη σειρά. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το εικονίδιο για να δείτε το μήνυμα σφάλματος.
  • Αν η πρώτη στήλη είναι κενή, αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός του υπαλλήλου θα απενεργοποιηθεί.
Μπορείτε να κατεβάσετε τις πληροφορίες που βλέπετε σε προεπισκόπηση πατώντας το κουμπί Εξαγωγή προεπισκόπησης.
Αφού επιβεβαιώσετε τις λεπτομέρειες στην οθόνη προεπισκόπησης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τους επιλεγμένους λογαριασμούς πατώντας το κουμπί Απενεργοποίηση λογαριασμών. Οι λογαριασμοί θα απενεργοποιηθούν.
Να θυμάστε ότι όταν απενεργοποιείτε πολλούς λογαριασμούς ταυτόχρονα, μπορεί να παρατηρηθεί κάποια καθυστέρηση ανάλογα με τον αριθμό των λογαριασμών που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
Επαλήθευση απενεργοποίησης λογαριασμών
Για να επιβεβαιώσετε ότι έχουν απενεργοποιηθεί επιτυχώς όλοι οι λογαριασμοί, ανεβάστε ξανά το αρχείο CSV και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα σημάδι επιλογής σε όλες τις σειρές της πρώτης στήλης.
Σημείωση: Έχετε υπόψη ότι μπορεί να χρειαστούν έως 24 ώρες για να ολοκληρωθεί η απενεργοποίηση του λογαριασμού ενός χρήστη.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;