Διανομή

Μάθετε περισσότερα για το Enterprise Mobility Management και το Microsoft Installer. Κάντε πιο απλή την εγκατάσταση και ενημέρωση των εφαρμογών του Workplace για τους συναδέλφους στην κοινότητά σας.

Enterprise Mobility Management (EMM)
Το Workplace έχει 2 εφαρμογές για φορητές συσκευές που διατίθενται για συσκευές iOS και Android: το Workplace και το Workplace Chat. Για τους πελάτες που χρησιμοποιούν μια λύση Enterprise Mobility Management (EMM), υπάρχουν 2 διαφορετικά σύνολα διαθέσιμων διαμορφώσεων για τις εφαρμογές του Workplace.
Ένα από αυτά σχετίζεται με το σύνολο των λειτουργιών που παρέχονται από τις περισσότερες λύσεις EMM και που υποστηρίζονται εγγενώς από τα λειτουργικά συστήματα φορητών συσκευών. Αυτές ισχύουν για οποιαδήποτε εφαρμογή είναι εγκατεστημένη στις φορητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένου του Workplace.
Το δεύτερο αφορά το σύνολο των λειτουργιών που υποστηρίζονται ειδικά από εφαρμογές του Workplace, οι οποίες μπορούν να λάβουν ορισμένες τιμές διαμόρφωσης που μπορούν να αναπτυχθούν με την εφαρμογή, για να επιτρέψουν συγκεκριμένες λειτουργίες για τους χρήστες.
Αυτή η διαμόρφωση που υποστηρίζεται από εφαρμογές συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που ορίζονται από το AppConfig Community, έναν οργανισμό τυποποίησης στον οποίο συμμετέχουν πολλοί από τους κορυφαίους προμηθευτές EMM και παρόχους εφαρμογών. Μεταξύ των μελών του AppConfig συγκαταλέγονται οι εταιρείες VMware, SAP, MobileIron, IBM, SOTI, JAMF και Blackberry.
Μάθετε περισσότερα για το Enterprise Mobility Management και τη χρήση εφαρμογών Workplace στις εταιρικές συσκευές σας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το Workplace υποστηρίζει τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από το appconfig.org. Στα μέλη του Appconfig περιλαμβάνονται οι εξής εταιρείες:
 • VMWare
 • MobileIron
 • IBM
 • SOTI
 • JAMF
 • Blackberry
Για να διαμορφώσετε τις εφαρμογές Workplace με οποιαδήποτε από αυτές τις λύσεις, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.
Αν ο προμηθευτής της λύσης ΕΜΜ που χρησιμοποιείτε δεν είναι μέλος του appconfig.org, ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα σχετικά με την υποστήριξη λύσεων προμηθευτών που δεν είναι μέλη του appconfig.org.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να μπορείτε να διαχειριστείτε το Workplace με τη λύση EMM που χρησιμοποιείτε:
 • Η διαχείριση της συσκευής πρέπει να γίνεται από διακομιστή ΕΜΜ που υποστηρίζει τη δυνατότητα προώθησης διαμορφώσεων εφαρμογών
 • Για τις συσκευές iOS, η διανομή και η διαχείριση των εφαρμογών του Workplace πρέπει να γίνεται μέσω της λύσης ΕΜΜ
 • Για τις συσκευές Android, θα πρέπει να διαθέτουν Android Enterprise σε λειτουργία κατόχου συσκευής ή κατόχου προφίλ
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Microsoft Installer (MSI)
Το MSI (Microsoft Installer) είναι μια μορφή αρχείων πακέτου για προγράμματα εγκατάστασης, η οποία χρησιμοποιείται από τα Windows για την εγκατάσταση, αποθήκευση και διαγραφή προγραμμάτων.
Για να αναπτύξετε το Workplace Chat MSI για την επιχείρησή σας:
 1. Κατεβάστε το Workplace Chat MSI.
 2. Αντιγράψτε το MSI σε έναν κοινόχρηστο φάκελο, ώστε το πρόγραμμα εγκατάστασης να μπορεί να αναπτυχθεί στο δίκτυο.
 3. Ανοίξτε το εργαλείο Group Policy Management (Διαχείριση πολιτικής ομάδας).
 4. Αναπτύξτε το μενού Forest (Δάσος) - Domains (Τομείς) - <ο τομέας σας>.
 5. Κάντε δεξί κλικ στο <όνομα του τομέα σας> και επιλέξτε Create GPO in this domain and Link it here... (Δημιουργία GPO σε αυτόν τον τομέα και σύνδεσή του εδώ).
 6. Επιλέξτε ένα κατάλληλο όνομα για την πολιτική ομάδας και πατήστε OK.
 7. Κάντε δεξί κλικ στην πολιτική ομάδας που μόλις δημιουργήσατε και πατήστε Edit (Επεξεργασία).
 8. Επιλέξτε Computer Configuration > Policies > Software Settings > Software installation (Ρυθμίσεις υπολογιστή > Πολιτικές > Ρυθμίσεις λογισμικού > Εγκατάσταση λογισμικού).
 9. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Software installation (Εγκατάσταση λογισμικού) και επιλέξτε New - Package (Νέο - Πακέτο).
 10. Πηγαίνετε στον κοινόχρηστο φάκελο, επιλέξτε το Workplace Chat MSI και πατήστε Open (Άνοιγμα).
 11. Κλείστε το Group Policy Management Editor (Επεξεργασία διαχείρισης πολιτικής ομάδας).
 12. Κάντε ξανά δεξί κλικ στην πολιτική ομάδας και πατήστε Enforced (Με επιβολή).
 13. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών και πληκτρολογήστε gpupdate/force για να ενημερώσετε τις πολιτικές ομάδας.
 14. Επανεκκινήστε τον διακομιστή όταν σας ζητηθεί στη γραμμή εντολών.
Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης του Workplace Chat MSI, διαβάστε αυτό το άρθρο.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το MSI (Microsoft Installer) είναι μια μορφή αρχείων πακέτου για προγράμματα εγκατάστασης, η οποία χρησιμοποιείται από τα Windows για την εγκατάσταση, αποθήκευση και διαγραφή προγραμμάτων.
Το πρόγραμμα εγκατάστασης έχει τις εξής δυνατότητες ανάπτυξης για το Workplace Chat:
 • Εγκαθιστά ένα πρόγραμμα ανάπτυξης στα αρχεία προγράμματος.
 • Ορίζει μια ρύθμιση μητρώου, ώστε το πρόγραμμα εγκατάστασης να εκτελείται κατά τη σύνδεση.
 • Προαιρετικά εκτελεί το πρόγραμμα εγκατάστασης. Αν δεν θέλετε να εκτελείται αυτό το βήμα (π.χ. το MSI εκτελείται από κάποιο σύστημα provisioning σε πολλούς υπολογιστές), χρησιμοποιήστε την επιλογή "START=N", δηλαδή msiexec /i WorkplaceChat.msi START=N
 • Από προεπιλογή, η εφαρμογή θα εκτελείται κατά την πρώτη εκκίνηση (αυτή είναι και η ρύθμιση που προτείνουμε). Αν θέλετε, όμως, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση με την εντολή msiexec /i WorkplaceChat.msi INSTALLEROPTS="/S" , ώστε το πρόγραμμα εγκατάστασης να εκτελείται σε σιωπηρή κατάσταση λειτουργίας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;