Διανομή

Μάθετε περισσότερα για το Enterprise Mobility Management και το Microsoft Installer. Κάντε πιο απλή την εγκατάσταση και ενημέρωση των εφαρμογών του Workplace για τους συναδέλφους στην κοινότητά σας.

Enterprise Mobility Management (EMM)
Το Workplace έχει δύο εφαρμογές για κινητά που διατίθενται για συσκευές iOS και Android: το Workplace και το Workplace Chat. Για τους πελάτες που χρησιμοποιούν μια λύση Enterprise Mobility Management (EMM), υπάρχουν δύο διαφορετικά σύνολα διαθέσιμων ρυθμίσεων για τις εφαρμογές του Workplace.
Ένα από αυτά σχετίζεται με το σύνολο των λειτουργιών που παρέχονται από τις περισσότερες λύσεις EMM και που υποστηρίζονται εγγενώς από τα λειτουργικά συστήματα κινητών. Αυτές ισχύουν για οποιαδήποτε εφαρμογή είναι εγκατεστημένη στις φορητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένου του Workplace.
Το δεύτερο αφορά το σύνολο των λειτουργιών που υποστηρίζονται ειδικά από εφαρμογές του Workplace, οι οποίες μπορούν να λάβουν ορισμένες τιμές διαμόρφωσης που μπορούν να αναπτυχθούν με την εφαρμογή για να επιτρέψουν συγκεκριμένες λειτουργίες για τους χρήστες.
Αυτή η διαμόρφωση που υποστηρίζεται από εφαρμογές συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που ορίζονται από το AppConfig Community, το οποίο είναι ένας οργανισμός τυποποίησης στον οποίο συμμετέχουν πολλοί από τους κορυφαίους προμηθευτές EMM και παρόχους εφαρμογών. Μεταξύ των μελών του AppConfig συγκαταλέγονται οι εταιρείες VMware, SAP, MobileIron, IBM, SOTI, JAMF και Blackberry.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το Workplace υποστηρίζει τις προδιαγραφές που έχει καθορίσει το appconfig.org. Τα μέλη του Appconfig περιλαμβάνουν τις εξής εταιρείες:
 • VMware
 • MobileIron
 • IBM
 • SOTI
 • JAMF
 • Blackberry
Για να διαμορφώσετε τις εφαρμογές Workplace με οποιαδήποτε από αυτές τις λύσεις, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.
Αν ο προμηθευτής της λύσης ΕΜΜ που χρησιμοποιείτε δεν μετέχει στο appconfig.org, ανατρέξτε σε αυτή την ενότητα για την υποστήριξη λύσεων προμηθευτών που δεν μετέχουν στο appconfig.org.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Advanced.
Για να μπορείτε να διαχειριστείτε το Workplace με τη λύση ΕΜΜ που χρησιμοποιείτε:
 • Η διαχείριση της συσκευής πρέπει να γίνεται από διακομιστή ΕΜΜ που υποστηρίζει τη δυνατότητα προώθησης διαμορφώσεων εφαρμογών.
 • Για τις συσκευές iOS, η διανομή και η διαχείριση των εφαρμογών του Workplace πρέπει να γίνεται μέσω της λύσης ΕΜΜ.
 • Για τις συσκευές Android, θα πρέπει να διαθέτουν Android Enterprise σε λειτουργία κατόχου συσκευής ή κατόχου προφίλ.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Microsoft Installer (MSI)
Το MSI (Microsoft Installer) είναι μια μορφή αρχείων πακέτου για προγράμματα εγκατάστασης, η οποία χρησιμοποιείται από τα Windows για την εγκατάσταση, αποθήκευση και διαγραφή προγραμμάτων.
Για να αναπτύξετε το Workplace Chat MSI για την επιχείρησή σας:
 1. Κατεβάστε το Workplace Chat MSI.
 2. Αντιγράψτε το MSI σε έναν κοινόχρηστο φάκελο, ώστε το πρόγραμμα εγκατάστασης να μπορεί να αναπτυχθεί στο δίκτυο.
 3. Ανοίξτε το εργαλείο Group Policy Management (Διαχείριση πολιτικής ομάδας).
 4. Αναπτύξτε το μενού Forest (Δάσος) - Domains (Τομείς) - <ο τομέας σας>.
 5. Κάντε δεξί κλικ στο <όνομα του τομέα σας> και επιλέξτε Create GPO in this domain and Link it here... (Δημιουργία GPO σε αυτόν τον τομέα και σύνδεσή του εδώ).
 6. Επιλέξτε ένα κατάλληλο όνομα για την πολιτική ομάδας και πατήστε OK.
 7. Κάντε δεξί κλικ στην πολιτική ομάδας που μόλις δημιουργήσατε και πατήστε Edit (Επεξεργασία).
 8. Επιλέξτε Computer Configuration > Policies > Software Settings > Software installation (Ρυθμίσεις υπολογιστή > Πολιτικές > Ρυθμίσεις λογισμικού > Εγκατάσταση λογισμικού).
 9. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Software installation (Εγκατάσταση λογισμικού) και επιλέξτε New - Package (Νέο - Πακέτο).
 10. Πηγαίνετε στον κοινόχρηστο φάκελο, επιλέξτε το Workplace Chat MSI και πατήστε Open (Άνοιγμα).
 11. Κλείστε το Group Policy Management Editor (Επεξεργασία διαχείρισης πολιτικής ομάδας).
 12. Κάντε ξανά δεξί κλικ στην πολιτική ομάδας και πατήστε Enforced (Με επιβολή).
 13. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών και πληκτρολογήστε gpupdate/force για να ενημερώσετε τις πολιτικές ομάδας.
 14. Επανεκκινήστε τον διακομιστή όταν σας ζητηθεί στη γραμμή εντολών.
Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης του Workplace Chat MSI, διαβάστε αυτό το άρθρο.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το MSI (Microsoft Installer) είναι μια μορφή αρχείων πακέτου για προγράμματα εγκατάστασης, η οποία χρησιμοποιείται από τα Windows για την εγκατάσταση, αποθήκευση και διαγραφή προγραμμάτων.
Το πρόγραμμα εγκατάστασης έχει τις εξής δυνατότητες ανάπτυξης για το Workplace Chat:
 • Εγκαθιστά ένα πρόγραμμα ανάπτυξης στα αρχεία προγράμματος.
 • Ορίζει μια ρύθμιση μητρώου, ώστε το πρόγραμμα εγκατάστασης να εκτελείται κατά τη σύνδεση.
 • Προαιρετικά εκτελεί το πρόγραμμα εγκατάστασης. Αν δεν θέλετε να εκτελείται αυτό το βήμα (π.χ. το MSI εκτελείται από κάποιο σύστημα provisioning σε πολλούς υπολογιστές), χρησιμοποιήστε την επιλογή "START=N", δηλαδή msiexec /i WorkplaceChat.msi START=N
 • Από προεπιλογή, η εφαρμογή θα εκτελείται κατά την πρώτη εκκίνηση (αυτή είναι και η ρύθμιση που προτείνουμε). Αν θέλετε, όμως, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση με την εντολή msiexec /i WorkplaceChat.msi INSTALLEROPTS="/S" , ώστε το πρόγραμμα εγκατάστασης να εκτελείται σε σιωπηρή κατάσταση λειτουργίας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;