Ποια η διαφορά μεταξύ της επισήμανσης μιας δημοσίευσης ως σημαντικής, των καρφιτσωμένων δημοσιεύσεων και της προώθησης των δημοσιεύσεων ε

Με την επισήμανση μιας δημοσίευσης ως σημαντικής επισημαίνεται το σημαντικό περιεχόμενο. Οι δημοσιεύσεις που έχουν επισημανθεί ως σημαντικές εμφανίζονται πάνω πάνω στις Ενημερώσεις για όλα τα μέλη της ομάδας.
Με τις καρφιτσωμένες δημοσιεύσεις μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι οι ενημερώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα θα παραμένουν στην κορυφή της ομάδας. Δεδομένου ότι οι καρφιτσωμένες δημοσιεύσεις κοινοποιούνται στην κορυφή μιας ομάδας και παραμένουν εκεί επ' αόριστον, συνήθως χρησιμοποιούνται για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον σκοπό της ομάδας. Μάθετε περισσότερα εδώ.
Με την προώθηση ενός χρήστη στην κορυφή των Ενημερώσεων, όλες οι δημοσιεύσεις του συγκεκριμένου χρήστη εμφανίζονται πάνω πάνω στις Ενημερώσεις για όλους τους υπαλλήλους. Η επιλογή αυτή συνήθως χρησιμοποιείται από ανώτατα διοικητικά στελέχη και άλλους λογαριασμούς που απαιτούν σημαντική απήχηση. Μάθετε περισσότερα εδώ.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;