Εκδηλώσεις

Με τη δημιουργία εκδηλώσεων στο Workplace μπορείτε εύκολα να κρατάτε τους συναδέλφους σας ενήμερους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία μιας εκδήλωσης, την αποστολή προσκλήσεων και την προσαρμογή της σελίδας της εκδήλωσής σας.

Δημιουργία εκδηλώσεων
Για να δημιουργήσετε μια εκδήλωση:
 1. Από την αρχική σελίδα σας, πατήστε Δείτε περισσότερα στην ενότητα Εξερεύνηση.
 2. Πατήστε Εκδηλώσεις.
 3. Πατήστε Δημιουργία εκδήλωσης στα δεξιά.
 4. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου και συμπληρώστε το όνομα, τις λεπτομέρειες, την τοποθεσία και την ώρα της εκδήλωσης. Μην ξεχάσετε ότι πρέπει να προσθέσετε ένα όνομα για την εκδήλωση.
 5. Πατήστε Δημιουργία.
  • Αν η εκδήλωση είναι ιδιωτική, πατήστε Προσκαλέστε για να προσθέσετε άτομα στη λίστα των καλεσμένων.
  • Αν η εκδήλωση είναι εκδήλωση κοινότητας, πατήστε Κοινοποίηση > Προσκαλέστε συναδέλφους. Επιλέξτε τα ονόματα των ατόμων που θέλετε να προσκαλέσετε και πατήστε Αποστολή προσκλήσεων.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση εκδηλώσεων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να δημιουργήσετε εκδήλωση για μια ομάδα:
 1. Πηγαίνετε στην ομάδα που θέλετε, πατήστε Περισσότερα > Εκδηλώσεις και έπειτα πατήστε Δημιουργία εκδήλωσης.
 2. Συμπληρώστε το όνομα, την τοποθεσία, την περιγραφή και την ώρα της εκδήλωσης. Στη συνέχεια, επιλέξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου. Μην ξεχάσετε ότι πρέπει να προσθέσετε ένα όνομα για την εκδήλωση.
 3. Επιλέξτε αν θέλετε να προσκαλέσετε όλα τα μέλη της ομάδας.
 4. Πατήστε Δημιουργία.
Θα οδηγηθείτε στην εκδήλωσή σας, από όπου μπορείτε να κοινοποιήσετε δημοσιεύσεις, να ανεβάσετε φωτογραφίες, να προσκαλέσετε περισσότερα άτομα και να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για εκδηλώσεις της κοινότητας:
 • Πηγαίνετε στην εκδήλωση και πατήστε Θα πάνε, Ενδιαφέρονται ή Έχουν προσκληθεί για να δείτε ποιοι έχουν απαντήσει.
Για ιδιωτικές εκδηλώσεις:
 • Πηγαίνετε στην εκδήλωση και πατήστε Θα πάνε, Ίσως ή Έχουν προσκληθεί για να δείτε ποιοι έχουν απαντήσει.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Η ρύθμιση απορρήτου της εκδήλωσής σας εξαρτάται από τον τύπο της εκδήλωσης, καθώς και από το πώς δημιουργήσατε την εκδήλωση. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση απορρήτου μιας εκδήλωσης αφού τη δημιουργήσετε.
Ιδιωτικές εκδηλώσεις
 • Μόνο οι προσκεκλημένοι μπορούν να δουν τις λεπτομέρειες μιας ιδιωτικής εκδήλωσης.
 • Αν θέλετε, μπορείτε να επιτρέψετε στους προσκεκλημένους μιας ιδιωτικής εκδήλωσης να προσκαλέσουν και άλλους συναδέλφους.
 • Οι ιδιωτικές εκδηλώσεις δημιουργούνται εκτός των ομάδων.
 • Αν η διεύθυνση URL μιας ιδιωτικής εκδήλωσης κοινοποιηθεί σε άτομα που δεν έχουν προσκληθεί στην εκδήλωση, θα φαίνεται ότι ο σύνδεσμος δεν λειτουργεί ή ότι το συνημμένο δεν είναι διαθέσιμο.
Ανοιχτές εκδηλώσεις
 • Οι ανοιχτές εκδηλώσεις είναι ανοιχτές σε όλους τους χρήστες που ανήκουν στην κοινότητα μιας εταιρείας.
 • Οι ανοιχτές εκδηλώσεις μπορούν να κοινοποιηθούν σε άλλα άτομα στην κοινότητα.
Εκδήλωση δημιουργημένη σε ομάδα
 • Οι εκδηλώσεις που δημιουργούνται σε ομάδες έχουν την ίδια ρύθμιση απορρήτου με την αντίστοιχη ομάδα. Για παράδειγμα, αν μια εκδήλωση δημιουργηθεί σε μια ανοιχτή ομάδα, θα είναι και αυτή ανοιχτή.
 • Η δυνατότητα κοινοποίησης είναι διαθέσιμη μόνο για τις εκδηλώσεις ανοιχτών ομάδων.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση εκδηλώσεων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να προσθέσετε φωτογραφία ή βίντεο εξωφύλλου ως διοργανωτής μιας εκδήλωσης:
 1. Αν πρόκειται για ιδιωτική εκδήλωση, πατήστε Προσθήκη εξωφύλλου στην εκδήλωση. Αν πρόκειται για εκδήλωση κοινότητας, πατήστε Ανέβασμα φωτογραφίας ή βίντεο.
 2. Πατήστε Ανέβασμα φωτογραφίας ή βίντεο. Για καλύτερα αποτελέσματα, επιλέξτε φωτογραφίες ή βίντεο με διάσταση 1200 x 628 pixel (αναλογία διαστάσεων 2:1 περίπου). Η προτεινόμενη διάρκεια των βίντεο είναι από 30 δευτερόλεπτα μέχρι το μέγιστο χρονικό όριο των 5 λεπτών.
 3. Επιλέξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο, προσαρμόστε τη θέση αν θέλετε και πατήστε Αποθήκευση.
Σημείωση: Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος μιας βασικής φωτογραφίας ή ενός βασικού βίντεο αφού προστεθεί σε κάποια εκδήλωση. Αν πρόκειται για δημόσια εκδήλωση, οποιοσδήποτε βλέπει την εκδήλωση θα μπορεί να δει τις φωτογραφίες και τα βίντεό της. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσιεύονται σε ιδιωτικές εκδηλώσεις εμφανίζονται μόνο στους προσκεκλημένους.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση εκδηλώσεων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να δημιουργήσετε μια επαναληπτική εκδήλωση:
 1. Πατήστε σε μια εκδήλωση που διοργανώσατε και επιλέξτε Αντιγραφή εκδήλωσης.
 2. Μπορείτε να διατηρήσετε ή να επεξεργαστείτε το όνομα, τις λεπτομέρειες, την τοποθεσία, το απόρρητο και την ώρα της εκδήλωσης.
 3. Πατήστε Δημιουργία.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση εκδηλώσεων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Αν υπάρχουν πολλές ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδήλωσής σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια επαναλαμβανόμενη εκδήλωση για την ομάδα σας.
Για να δημιουργήσετε μια επαναλαμβανόμενη εκδήλωση για την ομάδα σας όταν είστε συνδεδεμένοι στο Workplace από υπολογιστή:
 1. Πατήστε Περισσότερα > Εκδηλώσεις > Δημιουργία εκδήλωσης στο πάνω μέρος του χρονολογίου της ομάδας σας.
 2. Προσθέστε μια φωτογραφία για την εκδήλωση και έπειτα συμπληρώστε το όνομα και την τοποθεσία.
 3. Δίπλα στην επιλογή Συχνότητα, πατήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε αν η εκδήλωσή σας θα διεξαχθεί μία φορά ή θα διεξάγεται σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση. Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη συχνότητα για την εκδήλωσή σας:
  • Πατήστε Προσαρμογή και επιλέξτε τις ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδήλωσής σας στο ημερολόγιο.
  • Αφού επιλέξετε τις ημερομηνίες στο ημερολόγιο, πατήστε + Προσθήκη ώρας για να προσθέσετε τις ώρες έναρξης και λήξης για κάθε ημερομηνία. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το κουτάκι δίπλα στην επιλογή Προσθήκη αυτής της ώρας σε όλες τις ημερομηνίες της εκδήλωσης, αν η εκδήλωσή σας θα διεξάγεται την ίδια ώρα κάθε φορά. Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη ωρών, πατήστε Προσθήκη.
  • Αφού προσθέσετε μια ώρα, μπορείτε να πατήσετε για να την αντιγράψετε για συγκεκριμένες ημερομηνίες.
  • Όταν τελειώσετε, πατήστε Τέλος.
 4. Προσθέστε άλλες λεπτομέρειες για την εκδήλωσή σας.
 5. Πατήστε Δημιουργία.
Να θυμάστε ότι μια εκδήλωση μπορεί να επαναληφθεί έως και 52 φορές, ενώ δεν μπορείτε να αλλάξετε την τοποθεσία και τη ζώνη ώρας από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η εκδήλωση.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση εκδηλώσεων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μόνο ο διοργανωτής της εκδήλωσης μπορεί να προσθέσει περισσότερους διοργανωτές στην εκδήλωσή του.
Για να προσθέσετε έναν συνδιοργανωτή:
 1. Πατήστε Επεξεργασία πάνω δεξιά στη σελίδα της εκδήλωσης.
 2. Δίπλα στην επιλογή Συνδιοργανωτές, πατήστε στο πεδίο Προσθέστε συναδέλφους και γράψτε τα ονόματα των συναδέλφων σας.
 3. Πατήστε Αποθήκευση.
Οι διοργανωτές και οι συνδιοργανωτές μπορούν να προσκαλέσουν περισσότερα άτομα σε μια εκδήλωση και να επεξεργαστούν τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης. Όταν δημιουργείτε μια εκδήλωση, καταχωρείστε αυτόματα ως διοργανωτής.
Οι συνάδελφοι που προσκαλείτε ως συνδιοργανωτές στην εκδήλωσή σας δεν θα λάβουν κάποιο αίτημα και θα οριστούν αυτόματα ως διαχειριστές της εκδήλωσης, εφόσον απαντήσουν Ενδιαφέρομαι ή Θα πάω στην πρόσκληση.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση εκδηλώσεων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Προώθηση εκδηλώσεων
Αν είστε διοργανωτής μιας εκδήλωσης, μπορείτε να προσκαλέσετε σε αυτή συναδέλφους. Όταν δημιουργείτε μια εκδήλωση, καταχωρείστε αυτόματα ως διοργανωτής.
Για να προσκαλέσετε άτομα σε μια ιδιωτική εκδήλωση:
 1. Από την εκδήλωση, πατήστε Προσκαλέστε πάνω δεξιά.
 2. Αναζητήστε και επιλέξτε τους συναδέλφους που θέλετε να προσκαλέσετε και πατήστε Αποστολή προσκλήσεων.
Για να προσκαλέσετε άτομα σε μια εκδήλωση κοινότητας:
 1. Από την εκδήλωση, πατήστε Κοινοποίηση > Πρόσκληση συναδέλφου.
 2. Αναζητήστε και επιλέξτε τους συναδέλφους που θέλετε να προσκαλέσετε και πατήστε Αποστολή προσκλήσεων.
Μπορείτε να προσκαλέσετε έως 250 συναδέλφους σε μια εκδήλωση. Αν είστε διαχειριστής ομάδας, μπορείτε να προσκαλέσετε έως 5.000 συναδέλφους σε μια εκδήλωση.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση εκδηλώσεων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μπορείτε να κοινοποιήσετε μια εκδήλωση σε μια ομάδα ή με ένα μήνυμα, ώστε να την δουν περισσότερα άτομα. Μπορείτε επίσης να προσκαλέσετε τους συναδέλφους σας σε μια εκδήλωση.
Για να κοινοποιήσετε μια εκδήλωση κοινότητας:
 1. Στις Ενημερώσεις, πατήστε Εκδηλώσεις στα αριστερά.
 2. Πατήστε την εκδήλωση που θέλετε να κοινοποιήσετε.
 3. Κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου, πατήστε Κοινοποίηση.
 4. Επιλέξτε Προσκαλέστε συναδέλφους, Κοινοποίηση στο Workplace Chat ή Κοινοποίηση ως δημοσίευση. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε τη διεύθυνση URL της εκδήλωσης και να την επικολλήσετε σε μια δημοσίευση ή ένα μήνυμα.
Σημείωση: Αν κοινοποιείτε μια ιδιωτική εκδήλωση, θα μπορούν να την δουν ή να δηλώσουν συμμετοχή μόνο οι συνάδελφοι που έχουν προσκληθεί.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μπορείτε να εξαγάγετε εκδηλώσεις από το Workplace σε προγράμματα ημερολογίου, όπως το Ημερολόγιο της Apple, το Microsoft Outlook και το Ημερολόγιο Google.
Για να εξαγάγετε όλες τις προσεχείς εκδηλώσεις:
 1. Πατήστε Δείτε περισσότερα στο παράθυρο Αρχική σελίδα στα αριστερά.
 2. Πατήστε Εκδηλώσεις.
 3. Πατήστε Προσεχείς εκδηλώσεις πάνω δεξιά για να εξαγάγετε όλες τις προσεχείς εκδηλώσεις.
Για να ενσωματώσετε τις εκδηλώσεις σας σε άλλα ημερολόγια χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση URL webcal, κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Προσεχείς εκδηλώσεις πάνω δεξιά και πατήστε Αντιγραφή διεύθυνσης συνδέσμου.
Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε μια μεμονωμένη εκδήλωση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα ημερολογίου:
 1. Πηγαίνετε στην εκδήλωση που θέλετε να εξαγάγετε, πατήστε και έπειτα πατήστε Εξαγωγή εκδήλωσης.
 2. Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε την εκδήλωση στον υπολογιστή σας ή να τη στείλετε μέσω email.
 3. Πατήστε Εξαγωγή.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;