Εκδηλώσεις

Με τη δημιουργία εκδηλώσεων στο Workplace μπορείτε εύκολα να κρατάτε τους συναδέλφους σας ενήμερους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία μιας εκδήλωσης, την αποστολή προσκλήσεων και την προσαρμογή της σελίδας της εκδήλωσής σας.

Δημιουργία εκδηλώσεων
Για να δημιουργήσετε μια εκδήλωση:
 1. Από την αρχική σελίδα σας, πατήστε Δείτε περισσότερα στην αριστερή πλευρά.
 2. Πατήστε Εκδηλώσεις.
 3. Πατήστε Δημιουργία εκδήλωσης στα δεξιά.
 4. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου και συμπληρώστε το όνομα, τις λεπτομέρειες, την τοποθεσία και την ώρα της εκδήλωσης. Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε το όνομα της εκδήλωσης.
 5. Πατήστε Δημιουργία.
 6. Για να προσθέσετε άτομα στη λίστα των καλεσμένων, πατήστε Προσκαλέστε. Επιλέξτε ή αναζητήστε τα ονόματα των ατόμων που θέλετε να προσκαλέσετε και πατήστε Αποστολή προσκλήσεων.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση εκδηλώσεων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να δημιουργήσετε εκδήλωση για μια ομάδα:
 1. Από την ομάδα, πατήστε Περισσότερα.
 2. Πατήστε Εκδηλώσεις και έπειτα Δημιουργία εκδήλωσης.
 3. Συμπληρώστε το όνομα, την τοποθεσία, την περιγραφή και την ώρα της εκδήλωσης. Στη συνέχεια, επιλέξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου. Μην ξεχάσετε ότι πρέπει να προσθέσετε ένα όνομα για την εκδήλωση.
 4. Επιλέξτε αν θέλετε να προσκαλέσετε όλα τα μέλη της ομάδας.
 5. Πατήστε Δημιουργία.
Θα οδηγηθείτε στην εκδήλωσή σας, από όπου μπορείτε να κοινοποιήσετε δημοσιεύσεις, να ανεβάσετε φωτογραφίες, να προσκαλέσετε περισσότερα άτομα και να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης.
Μάθετε περισσότερα για τη διαχείριση εκδηλώσεων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για εκδηλώσεις της κοινότητας:
 • Πηγαίνετε στην εκδήλωση και πατήστε Θα πάνε, Ενδιαφέρονται ή Έχουν προσκληθεί για να δείτε ποιοι έχουν απαντήσει.
Για ιδιωτικές εκδηλώσεις:
 • Πηγαίνετε στην εκδήλωση και πατήστε Θα πάνε, Ίσως ή Έχουν προσκληθεί για να δείτε ποιοι έχουν απαντήσει.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Η ρύθμιση απορρήτου της εκδήλωσής σας εξαρτάται από τον τύπο της εκδήλωσης, καθώς και από το πώς δημιουργήσατε την εκδήλωση. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση απορρήτου μιας εκδήλωσης αφού τη δημιουργήσετε.
Ιδιωτικές εκδηλώσεις
 • Μόνο οι προσκεκλημένοι μπορούν να δουν τις λεπτομέρειες μιας ιδιωτικής εκδήλωσης.
 • Αν θέλετε, μπορείτε να επιτρέψετε στους προσκεκλημένους μιας ιδιωτικής εκδήλωσης να προσκαλέσουν και άλλους συναδέλφους.
 • Οι ιδιωτικές εκδηλώσεις δημιουργούνται εκτός των ομάδων.
 • Αν η διεύθυνση URL μιας ιδιωτικής εκδήλωσης κοινοποιηθεί σε άτομα που δεν έχουν προσκληθεί στην εκδήλωση, θα φαίνεται ότι ο σύνδεσμος δεν λειτουργεί ή ότι το συνημμένο δεν είναι διαθέσιμο.
Ανοιχτές εκδηλώσεις
 • Οι ανοιχτές εκδηλώσεις είναι ανοιχτές σε όλους τους χρήστες που ανήκουν στην κοινότητα μιας εταιρείας.
 • Οι ανοιχτές εκδηλώσεις μπορούν να κοινοποιηθούν σε άλλα άτομα στην κοινότητα.
Εκδήλωση δημιουργημένη σε ομάδα
 • Οι εκδηλώσεις που δημιουργούνται σε ομάδες έχουν την ίδια ρύθμιση απορρήτου με την αντίστοιχη ομάδα. Για παράδειγμα, αν μια εκδήλωση δημιουργηθεί σε μια ανοιχτή ομάδα, θα είναι και αυτή ανοιχτή.
 • Η δυνατότητα κοινοποίησης είναι διαθέσιμη μόνο για τις εκδηλώσεις ανοιχτών ομάδων.
Μάθετε περισσότερα για τη διαχείριση εκδηλώσεων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να προσθέσετε φωτογραφία εξωφύλλου ως διοργανωτής μιας εκδήλωσης:
 1. Πατήστε Ανέβασμα φωτογραφίας εξωφύλλου στη σελίδα της εκδήλωσης. Για καλύτερα αποτελέσματα, επιλέξτε φωτογραφίες με διαστάσεις 1.200 x 628 pixel (αναλογία διαστάσεων 2:1 περίπου).
 2. Επιλέξτε τη φωτογραφία, προσαρμόστε τη θέση της, αν θέλετε, και πατήστε Αποθήκευση.
Σημείωση: Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της κύριας φωτογραφίας, αφότου την προσθέσετε σε κάποια εκδήλωση. Αν πρόκειται για δημόσια εκδήλωση, οποιοσδήποτε βλέπει την εκδήλωση θα μπορεί να βλέπει και τις φωτογραφίες ή τα βίντεό της. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσιεύονται σε ιδιωτικές εκδηλώσεις εμφανίζονται μόνο στους προσκεκλημένους.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση εκδηλώσεων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να δημιουργήσετε μια επαναληπτική εκδήλωση:
 1. Πατήστε σε μια εκδήλωση που διοργανώσατε και επιλέξτε Αντιγραφή εκδήλωσης.
 2. Μπορείτε να διατηρήσετε ή να επεξεργαστείτε το όνομα, τις λεπτομέρειες, την τοποθεσία, το απόρρητο και την ώρα της εκδήλωσης.
 3. Πατήστε Δημιουργία.
Μάθετε περισσότερα για τη διαχείριση εκδηλώσεων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Αν υπάρχουν πολλές ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδήλωσής σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια επαναλαμβανόμενη εκδήλωση για την ομάδα σας.
Για να δημιουργήσετε μια επαναλαμβανόμενη εκδήλωση για την ομάδα σας όταν είστε συνδεδεμένοι στο Workplace από υπολογιστή:
 1. Πηγαίνετε στην ομάδα σας και πατήστε Περισσότερα και έπειτα Εκδηλώσεις.
 2. Πατήστε Δημιουργία εκδήλωσης στο πάνω μέρος του χρονολογίου της ομάδας σας.
 3. Προσθέστε μια φωτογραφία εξωφύλλου για την εκδήλωση και έπειτα συμπληρώστε το όνομα και την τοποθεσία.
 4. Πατήστε Προγραμματισμός πολλών εκδηλώσεων.
 5. Στην ενότητα Συχνότητα, επιλέξτε αν η εκδήλωσή σας θα διεξάγεται σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη συχνότητα για την εκδήλωσή σας:
  1. Πατήστε Προσαρμογή και επιλέξτε τις ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδήλωσής σας στο ημερολόγιο.
  2. Αφού επιλέξετε τις ημερομηνίες στο ημερολόγιο, πατήστε + Προσθέστε ώρα για να προσθέσετε τις ώρες έναρξης και λήξης για κάθε ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Προσθήκη αυτής της ώρας σε όλες τις ημερομηνίες, αν η εκδήλωσή σας θα διεξάγεται την ίδια ώρα κάθε φορά. Πατήστε Προσθήκη.
  3. Όταν τελειώσετε με την προσθήκη των ωρών έναρξης και λήξης, πατήστε Τέλος.
 6. Προσθέστε άλλες λεπτομέρειες για την εκδήλωσή σας.
 7. Πατήστε Δημιουργία.
Να θυμάστε ότι μια εκδήλωση μπορεί να επαναληφθεί έως και 52 φορές, ενώ δεν μπορείτε να αλλάξετε την τοποθεσία και τη ζώνη ώρας από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η εκδήλωση.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση εκδηλώσεων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μόνο ο διοργανωτής της εκδήλωσης μπορεί να προσθέσει περισσότερους διοργανωτές στην εκδήλωσή του.
Για να προσθέσετε έναν συνδιοργανωτή:
 1. Πατήστε Επεξεργασία εκδήλωσης πάνω δεξιά στην εκδήλωση.
 2. Πατήστε Προσθήκη συνδιοργανωτών, έπειτα πατήστε Συνδιοργανωτές και γράψτε τα ονόματά τους.
 3. Πατήστε Επιβεβαίωση.
Οι διοργανωτές και οι συνδιοργανωτές μπορούν να προσκαλέσουν περισσότερα άτομα σε μια εκδήλωση και να επεξεργαστούν τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης. Όταν δημιουργείτε μια εκδήλωση, καταχωρείστε αυτόματα ως διοργανωτής.
Οι συνάδελφοι που προσκαλείτε ως συνδιοργανωτές στην εκδήλωσή σας δεν θα λάβουν κάποιο αίτημα και θα οριστούν αυτόματα ως διαχειριστές της εκδήλωσης, εφόσον απαντήσουν Ενδιαφέρομαι ή Θα πάω στην πρόσκληση.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση εκδηλώσεων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Προώθηση εκδηλώσεων
Αν είστε διοργανωτής μιας εκδήλωσης, μπορείτε να προσκαλέσετε σε αυτή συναδέλφους. Όταν δημιουργείτε μια εκδήλωση, καταχωρείστε αυτόματα ως διοργανωτής.
Για να προσκαλέσετε άτομα σε μια ιδιωτική εκδήλωση ή εκδήλωση κοινότητας:
 1. Από την εκδήλωση, πατήστε Πρόσκληση πάνω δεξιά.
 2. Αναζητήστε και επιλέξτε τους συναδέλφους που θέλετε να προσκαλέσετε και πατήστε Αποστολή προσκλήσεων.
Μπορείτε να προσκαλέσετε έως 250 συναδέλφους σε μια εκδήλωση. Αν είστε διαχειριστής ομάδας, μπορείτε να προσκαλέσετε έως 5.000 συναδέλφους σε μια εκδήλωση.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση εκδηλώσεων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μπορείτε να κοινοποιήσετε μια εκδήλωση σε μια ομάδα ή με ένα μήνυμα, ώστε να την δουν περισσότερα άτομα. Μπορείτε επίσης να προσκαλέσετε τους συναδέλφους σας σε μια εκδήλωση.
Για να κοινοποιήσετε μια εκδήλωση κοινότητας:
 1. Στις Ενημερώσεις, πατήστε Εκδηλώσεις στα αριστερά. Ίσως χρειαστεί να πατήσετε Δείτε περισσότερα.
 2. Πατήστε την εκδήλωση που θέλετε να κοινοποιήσετε.
 3. Πάνω δεξιά, πατήστε Κοινοποίηση.
 4. Επιλέξτε Κοινοποίηση ως δημοσίευση, Κοινοποίηση σε ομάδα ή Κοινοποίηση στο Workplace Chat. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε τη διεύθυνση URL της εκδήλωσης και να την επικολλήσετε σε μια δημοσίευση ή ένα μήνυμα.
Σημείωση: Για να κοινοποιήσετε μια ιδιωτική εκδήλωση, προσκαλέστε τους συναδέλφους σας σε αυτήν. Μόνο οι συνάδελφοι που έχουν προσκληθεί θα μπορούν να τη δουν ή να δηλώσουν συμμετοχή.
Μάθετε περισσότερα για τη διαχείριση εκδηλώσεων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μπορείτε να εξαγάγετε εκδηλώσεις από το Workplace σε προγράμματα ημερολογίου, όπως το Ημερολόγιο της Apple, το Microsoft Outlook και το Ημερολόγιο Google.
Για να εξαγάγετε όλες τις προσεχείς εκδηλώσεις σας:
 1. Πατήστε Δείτε περισσότερα στο παράθυρο Αρχική σελίδα στα αριστερά.
 2. Πατήστε Εκδηλώσεις.
 3. Πατήστε πάνω δεξιά και έπειτα Προσθήκη στο ημερολόγιό σας.
 4. Πατήστε Αντιγραφή και προσθέστε τον σύνδεσμο του ημερολογίου στο λογισμικό του ημερολογίου σας.
Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τις εκδηλώσεις σας στο Workplace με το Outlook και το Gmail. Θα λαμβάνετε τις εκδηλώσεις σε μορφή συνημμένου. Έτσι, διασφαλίζεται ότι κάθε εκδήλωση θα προστίθεται στο ημερολόγιό σας. Μπορείτε στη συνέχεια να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε την εκάστοτε εκδήλωση, όπως και με οποιαδήποτε άλλη πρόσκληση για συνάντηση.
Μάθετε περισσότερα για τη διαχείριση εκδηλώσεων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;