Εξατομίκευση προφίλ

Μάθετε περισσότερα για την εξατομίκευση του προφίλ σας στο Workplace, όπως για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ορίσετε την κατάστασή σας, να ανεβάσετε εικόνα προφίλ και να προσθέσετε δεξιότητες στο προφίλ σας.
Πληροφορίες προφίλ
Εικόνα προφίλ και φωτογραφία εξωφύλλου