Επισκόπηση ενιαίας πρόσβασης (SSO) στο Workplace

Το Workplace μπορεί να ενσωματωθεί με συστήματα παρόχων ταυτότητας (IdP) για τη διαχείριση του ελέγχου ταυτότητας των χρηστών. Αυτό διευκολύνει τη σύνδεση των χρηστών στο Workplace με τα ίδια διαπιστευτήρια ενιαίας πρόσβασης (SSO) που χρησιμοποιούν και σε άλλα συστήματα.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πολλούς παρόχους υπηρεσιών SSO στο Workplace, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα πολλούς IdP.
Η δυνατότητα ενιαίας πρόσβασης για το Workplace υποστηρίζεται απευθείας από τους παρακάτω IdP:
Εκτός από τη χρήση της ενιαίας πρόσβασης για σκοπούς ελέγχου ταυτότητας, οι παραπάνω συνεργάτες υποστηρίζουν επίσης την αυτοματοποιημένη δημιουργία (provisioning) λογαριασμών και διαχείριση χρηστών.
Σημείωση: Το Workplace υποστηρίζει το πρωτόκολλο SAML (Security Assertion Markup Language) 2.0 για τη λειτουργία SSO. Μπορείτε να βρείτε και άλλους συμβατούς IdP που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα, αρκεί να χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SAML 2.0. Το Workplace υποστηρίζει μόνο τους αλγόριθμους SHA-1 και SHA-2 για την υπογραφή πιστοποιητικών SAML.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;