Ποιοι είναι οι περιορισμοί του Active Directory Sync στο Workplace;

Το AD Sync έχει τους παρακάτω περιορισμούς:
  • Συγχρονίζει μόνο τους χρήστες από τον τομέα Active Directory στον οποίο ανήκει ο διακομιστής ή σε τομέα του ίδιου δάσους AD με τις κατάλληλες σχέσεις αξιοπιστίας.
  • Μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να κάνει συγχρονισμό των χρηστών με βάση τα εξής μόνο: Φίλτρα LDAP (π.χ. μια συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών ή μια συγκεκριμένη τιμή χαρακτηριστικού) ή ομάδες ασφάλειας / διανομής AD.
  • Μπορεί να διαχειριστεί έως 100.000 χρήστες (κατά προσέγγιση) κάνοντας χρήση του προεπιλεγμένου SQL Server 2014 Express LocalDB που δεν απαιτεί διαχειριστή. Ο συγχρονισμός περισσότερων χρηστών απαιτεί την ύπαρξη διαχειριστή που θα διαχειρίζεται τη δική του βάση δεδομένων.
  • Έχει δοκιμαστεί μόνο σε τομείς και δάση του Active Directory σε λειτουργικό επίπεδο Windows Server 2012.
  • Επιτρέπει μόνο την προσαρμογή των παρακάτω κανόνων αντιστοίχισης ιδιοτήτων προφίλ χρηστών: μορφοποιημένο όνομα και τοποθεσία. Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά αντιστοιχίζονται με βάση την προεπιλεγμένη λογική.
  • Δεν θα γίνεται συγχρονισμός των χρηστών που δεν έχουν τιμή AD για αυτά τα τρία απαιτούμενα πεδία στο Workplace: διεύθυνση email, εμφανιζόμενο όνομα και επώνυμο.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;