Προβολή σημειώσεων στο Workplace

Βοήθεια για την εφαρμογή για Android
Βοήθεια για υπολογιστές
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPad
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPhone
Βοήθεια για κινητά
Μπορείτε να δείτε τις δικές σας σημειώσεις ή σημειώσεις που έχουν γράψει συνάδελφοί σας στο Workplace.
Προβολή σημειώσεων
  1. Από την αρχική σελίδα του Workplace, πατήστε Σημειώσεις στο αριστερό παράθυρο. Ίσως χρειαστεί να πατήσετε Δείτε περισσότερα για να τις δείτε.
  2. Μπορείτε να επιλέξετε από τις εξής 3 καρτέλες: Σημειώσεις συναδέλφων, Οι σημειώσεις σας και Πρόσφατες σημειώσεις.
  3. Για να δείτε τις δημοσιευμένες σημειώσεις σας, πατήστε Κοινοποιήθηκε στο κοινό στην καρτέλα Οι σημειώσεις σας.
  4. Στην καρτέλα Πρόσφατες σημειώσεις, μπορείτε να δείτε τις σημειώσεις που Τροποποιήθηκαν πρόσφατα και τις σημειώσεις που Προβλήθηκαν πρόσφατα.
Σημείωση: Η δημιουργία και η επεξεργασία σημειώσεων είναι δυνατή μόνο από υπολογιστή.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι