Πώς μπορώ να βρω ποιες ενσωματώσεις τρίτων διατίθενται για το Workplace;

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Essential και του Workplace Advanced.
Μπορείτε να δείτε όλες τις ενσωματώσεις τρίτων στον Κατάλογο ενσωματώσεων.
Αυτές οι ενσωματώσεις γίνονται διαθέσιμες μόνο μετά από σύναψη σύμβασης με το Facebook, εφόσον περάσουν από έλεγχο λειτουργίας από την ομάδα του Workplace και έλεγχο ασφάλειας από ανεξάρτητο ελεγκτή.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;