Τι μορφή πρέπει να έχει ένα λογότυπο στο Workplace;

Οι εικόνες των λογότυπων στο Workplace πρέπει να έχουν διαστάσεις τουλάχιστον 495 x 234 pixel. Οι διαστάσεις αυτές εξασφαλίζουν ότι η εικόνα θα χωράει στο παρεχόμενο πρότυπο για τα λογότυπα.
Οι εικόνες με διαστάσεις πάνω από 495 x 234 pixel σμικρύνονται προκειμένου να χωρέσουν στο πρότυπο.
Υποστηρίζονται οι παρακάτω μορφές:
    .PNG (με ή χωρίς φόντο)
    .JPG
Λάβετε υπόψη ότι δεν υποστηρίζονται κινούμενες μορφές (π.χ. .GIF) και ότι τα σχετικά αρχεία πρέπει να έχουν αποθηκευθεί με βάση το χρωματικό μοντέλο RGB. Αν ανεβάσετε ένα λογότυπο που έχει αποθηκευθεί με βάση το μοντέλο CMYK, τα χρώματα μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά σε σχέση με την προεπισκόπηση του αρχικού αρχείου.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;