Πολιτική απορρήτου για το Workplace Standard

Το Workplace Standard επιτρέπει στους χρήστες που ανήκουν στον ίδιο οργανισμό ή χώρο εργασίας ("Επιχείρηση"), ή στην ίδια κοινότητα, να συνεργάζονται, καθώς επίσης να ανταλλάσσουν και να ανακαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με τη δουλειά τους πιο αποτελεσματικά. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει πώς και πότε συλλέγει, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί πληροφορίες το Facebook όταν εσείς, οι συνάδελφοί σας, οι επαγγελματικοί συνεργάτες σας ή άλλοι χρήστες χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα του Workplace Standard (η οποία περιλαμβάνει τους ιστότοπους και τις εφαρμογές του Workplace, καθώς και σχετικές διαδικτυακές υπηρεσίες που συνδέονται με αυτή την Πολιτική απορρήτου, εφεξής "Υπηρεσίες"). Η χρήση των Υπηρεσιών διέπεται από την παρούσα Πολιτική απορρήτου. Οι υπόλοιπες Υπηρεσίες του Facebook διέπονται από τους δικούς τους όρους.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσφέρουμε στις Επιχειρήσεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την έκδοση Workplace Essential, Workplace Advanced ή Workplace Enterprise, η οποία τους επιτρέπει να αποκτήσουν τον έλεγχο όλων των λογαριασμών Workplace Standard για τους οποίους μπορούν να αποδείξουν ότι κατέχουν τον αντίστοιχο τομέα email ("Αναβαθμισμένοι λογαριασμοί") και να αναβαθμίσουν αυτούς τους λογαριασμούς δημιουργώντας έτσι μια νέα κοινότητα στο Workplace Essential, το Workplace Advanced ή το Workplace Enterprise. Με τον τρόπο αυτό, οι Επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση, να επεξεργάζονται και να διαγράφουν τα δεδομένα που υποβάλλονται, ή είχαν παρασχεθεί στο παρελθόν, μέσω των Υπηρεσιών από Αναβαθμισμένους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων και των επικοινωνιών, των ομάδων και των μηνυμάτων που έχουν σταλεί μέσω του Workplace Chat.
Αν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό στο Workplace Standard χρησιμοποιώντας διεύθυνση email, αριθμό κινητού ή άλλο διαπιστευτήριο που δεν ανήκει σε Επιχείρηση, αλλά έχετε κοινοποιήσει περιεχόμενο σε κάποια επιχειρηματική κοινότητα (συμπεριλαμβανομένων όλων των δεδομένων που έχουν κοινοποιηθεί σε ομάδες που ανήκουν σε αυτή την επιχειρηματική κοινότητα και στο Workplace Chat μεταξύ Αναβαθμισμένων χρηστών), μετά την αναβάθμιση της κοινότητάς της στην έκδοση Workplace Essential, Workplace Advanced ή Workplace Enterprise, η εν λόγω Επιχείρηση θα έχει πρόσβαση και δυνατότητα ελέγχου όλων των δεδομένων που έχουν υποβληθεί ή παρασχεθεί μέσω των Υπηρεσιών στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ομάδας ή κοινότητας. Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται όλα τα αρχεία και οι επικοινωνίες που έχετε κοινοποιήσει στο παρελθόν ή μπορεί να κοινοποιήσετε στο μέλλον σε Αναβαθμισμένους λογαριασμούς στη συγκεκριμένη επιχειρηματική ομάδα ή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που έχουν κοινοποιηθεί ή μπορεί να κοινοποιηθούν σε Αναβαθμισμένους χρήστες μέσω του Workplace Chat.
Αν η Επιχείρηση επιλέξει να προχωρήσει σε αναβάθμιση στην έκδοση Workplace Essential, Workplace Advanced ή Workplace Enterprise, ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποδεχτείτε ορισμένους νέους όρους, μεταξύ των οποίων μια νέα πολιτική απορρήτου και νέους όρους χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές των εκδόσεων Workplace Standard, Workplace Essential, Workplace Advanced και Workplace Enterprise, ή για να αναβαθμίσετε τον λογαριασμό σας Premium, ανατρέξτε εδώ. Αν η επιχείρηση επιλέξει να προχωρήσει σε αναβάθμιση στην έκδοση Workplace Essential, Workplace Advanced ή Workplace Enterprise, ο τρόπος επεξεργασίας και χρήσης των πληροφοριών σας στη συγκεκριμένη επιχειρηματική κοινότητα του Workplace θα καθοριστεί από την ίδια την Επιχείρηση, και όχι από το Facebook, και οι σχετικοί κανόνες θα ισχύουν και για τις πληροφορίες που είχατε κοινοποιήσει στο παρελθόν στη συγκεκριμένη επιχειρηματική ομάδα ή κοινότητα στο Workplace Standard.
Πριν δημοσιεύσετε οποιαδήποτε πληροφορία για άλλους χρήστες των Υπηρεσιών ή για την Επιχείρησή σας στο Workplace, πρέπει να διασφαλίζετε ότι έχετε όλες τις απαραίτητες συναινέσεις και άδειες.

I. Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε
Πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς και άλλους χρήστες. Μπορεί να συλλέξουμε τα παρακάτω είδη πληροφοριών από και σχετικά με εσάς:
 • Το περιεχόμενο και τις λοιπές πληροφορίες που παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, όπως για παράδειγμα όταν δημιουργείτε λογαριασμό, δημιουργείτε ή κοινοποιείτε περιεχόμενο, ανταλλάσσετε μηνύματα ή επικοινωνείτε με άλλους. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο που κοινοποιείτε, όπως για παράδειγμα την ημερομηνία δημιουργίας ενός αρχείου. Επίσης, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, όπως για παράδειγμα τον τύπο του περιεχομένου που προβάλλετε ή με το οποίο αλληλεπιδράτε, ή τη συχνότητα και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων σας.
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως για παράδειγμα το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση email σας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας άλλων χρηστών (π.χ. αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις email) που επιλέγετε να ανεβάσετε, να συγχρονίσετε ή να εισαγάγετε (για παράδειγμα, από τον προσωπικό σας λογαριασμό στο Facebook).
 • Τον επαγγελματικό σας τίτλο, στοιχεία για το τμήμα στο οποίο εργάζεστε, πληροφορίες για την οργανωτική δομή της επιχείρησης και άλλες πληροφορίες που αφορούν την εργασία ή την Επιχείρησή σας
 • Τις επικοινωνίες και τις πληροφορίες που παρέχουν άλλα άτομα κατά τη χρήση των Υπηρεσιών. Στα παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνονται πληροφορίες που σας αφορούν, όπως πότε κοινοποιούν ή σχολιάζουν άλλοι χρήστες μια δική σας φωτογραφία, σας στέλνουν μήνυμα ή ανεβάζουν, συγχρονίζουν ή εισάγουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
 • Το περιεχόμενο όλων των επικοινωνιών που έχουν πραγματοποιηθεί στις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών
 • Τα μηνύματα, τα σχόλια, τις προτάσεις και τις ιδέες που μας στέλνουν οι χρήστες ή άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς ή η Επιχείρησή σας όταν επικοινωνείτε ή αλληλεπιδράτε μαζί μας για θέματα υποστήριξης σχετικά με τις Υπηρεσίες
 • Πληροφορίες για τα άτομα και τις ομάδες με τις οποίες συνδέεστε και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε μαζί τους, όπως για παράδειγμα τα άτομα με τα οποία επικοινωνείτε περισσότερο ή τις ομάδες στις οποίες σας αρέσει να κοινοποιείτε περιεχόμενο
 • Άλλες πληροφορίες που επιλέγετε να ανεβάσετε, να κοινοποιήσετε σε άλλους χρήστες ή να μας παράσχετε απευθείας μέσω των Υπηρεσιών
Πληροφορίες που συλλέγουμε από την οικογένεια εταιρειών του Facebook και άλλες Υπηρεσίες του Facebook.
Μπορεί να λάβουμε πληροφορίες για εσάς από άλλες Υπηρεσίες του Facebook που έχετε επιλέξει να χρησιμοποιείτε, όπως για παράδειγμα από τον προσωπικό σας λογαριασμό στο Facebook, καθώς και από άλλες εταιρείες που ανήκουν στο Facebook ή τελούν υπό τον έλεγχό του, σύμφωνα πάντα με τους όρους και τις πολιτικές απορρήτου τους. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς που περιγράφονται στην ενότητα "Πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες" της παρούσας Πολιτικής απορρήτου. Μάθετε περισσότερα για αυτές τις εταιρείες του Facebook και τις πολιτικές απορρήτου που ακολουθούν, καθώς και για την Πολιτική δεδομένων του Facebook.
Πληροφορίες από τρίτους συνεργάτες. Μπορεί επίσης να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις δραστηριότητές σας εντός και εκτός Facebook από τρίτους συνεργάτες μας, όπως μεταξύ άλλων πληροφορίες από συνεργάτες με τους οποίους σας παρέχουμε από κοινού κάποια υπηρεσία.
Πληροφορίες συσκευών/Δεδομένα τοποθεσίας. Μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες από ή για τους υπολογιστές, τα κινητά ή άλλες συσκευές όπου έχετε εγκαταστήσει τις Υπηρεσίες μας ή μέσω των οποίων συνδέεστε σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δεδομένων τοποθεσίας των συσκευών (π.χ. συγκεκριμένων γεωγραφικών τοποθεσιών), για παράδειγμα μέσω σημάτων GPS, Bluetooth ή WiFi. Μπορεί να συσχετίσουμε ή να συνδέσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διάφορες συσκευές σας, καθώς αυτό μας βοηθάει να εξασφαλίσουμε τη συνεπή παροχή των Υπηρεσιών σε όλες τις συσκευές σας.
Δεδομένα αρχείων καταγραφής και cookies. Μέσω των Υπηρεσιών, συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης ή το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) και άλλα αναγνωριστικά προγραμμάτων περιήγησης ή συσκευών, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, τα δεδομένα σφαλμάτων, τον πάροχο υπηρεσιών Internet, τις σελίδες που επισκέπτεστε πριν και μετά τη χρήση των Υπηρεσιών, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τις ενέργειές σας (όπως τους συνδέσμους που ακολουθείτε και τις σελίδες που βλέπετε) στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, καθώς και άλλες βασικές πληροφορίες από αρχεία καταγραφής διακομιστών ("Δεδομένα αρχείων καταγραφής και cookies").
Ενδέχεται να διαμορφώσουμε τις ρυθμίσεις για την καταγραφή δεδομένων σε cookies ή τοπικά αντικείμενα αποθήκευσης έτσι ώστε να συλλέγουμε αυτόματα αυτές τις πληροφορίες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα cookies και τις σχετικές τεχνολογίες, καθώς και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε, ανατρέχοντας στην Πολιτική για τα cookies. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε με τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών από πλευράς μας, όπως περιγράφεται στην Πολιτική για τα cookies.
Το πρόγραμμα περιήγησης ή η συσκευή που χρησιμοποιείτε μπορεί να διαθέτει ρυθμίσεις που αφορούν αυτές τις τεχνολογίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργία αυτών των ρυθμίσεων, επισκεφτείτε τη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας. Ενδέχεται να μην αναγνωρίσουμε ή να μην αποκριθούμε σε σήματα του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας σχετικά με την παρακολούθηση. Επίσης, ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στη χρήση των δυνατοτήτων που σας παρέχουμε. Επιπλέον, οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα περιήγησης ή μια συσκευή συχνά ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης ή τη συγκεκριμένη συσκευή.

II. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
Το Facebook χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει για την παροχή, την ανάπτυξη, τη βελτίωση και την οικονομική αξιοποίηση των Υπηρεσιών, καθώς και των Υπηρεσιών του Facebook και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχουν οι Εταιρείες του Facebook. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε προκειμένου:
 • Να επικοινωνούμε με τους χρήστες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών
 • Να ενισχύουμε και να προάγουμε την προστασία, την ακεραιότητα και την ασφάλεια των Υπηρεσιών για εσάς και τους άλλους χρήστες
 • Να λειτουργούμε, να συντηρούμε και να βελτιώνουμε τα συστήματα και την υποδομή που χρησιμοποιούμε για την παροχή των Υπηρεσιών και των λοιπών Υπηρεσιών του Facebook (να σημειωθεί ότι για την υποστήριξη των Υπηρεσιών χρησιμοποιούμε τα ίδια συστήματα και την ίδια υποδομή που χρησιμοποιούμε και για την υποστήριξη των Υπηρεσιών του Facebook). Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα αρχεία καταγραφής σφαλμάτων που έχουν δημιουργηθεί κατά την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, προκειμένου να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε σφάλματα που μπορεί να υπάρχουν και στις Υπηρεσίες του Facebook.
 • Να εξατομικεύουμε και να προσαρμόζουμε τις εμπειρίες σας στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, όπως μεταξύ άλλων για να σας δείχνουμε περιεχόμενο, μηνύματα και θέματα (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου με πληρωμή) που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή είναι δημοφιλή στην επιχειρηματική σας κοινότητα
 • Να αναπτύσσουμε νέα εργαλεία, προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να εξελίξουν και να εμπλουτίσουν την εμπειρία σας με την πάροδο του χρόνου
 • Να σας στέλνουμε διαφημιστικά μηνύματα, να επικοινωνούμε μαζί σας για τις Υπηρεσίες μας και να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις πολιτικές και τους όρους μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σας απαντάμε όταν επικοινωνείτε μαζί μας.
 • Να συσχετίζουμε τη δραστηριότητα που παρατηρείται στις Υπηρεσίες μας και στις Υπηρεσίες του Facebook με τις διάφορες συσκευές που χρησιμοποιεί ο ίδιος χρήστης, με σκοπό τη βελτίωση των Υπηρεσιών και των λοιπών Υπηρεσιών του Facebook που παρέχουμε
 • Να αναλύουμε δεδομένα και συστήματα, καθώς και να διεξάγουμε έρευνες για τη βελτίωση των Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών του Facebook.

III. Πώς κοινοποιούνται αυτές οι πληροφορίες
Μπορεί να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε ως εξής:
 • Στην κοινότητα, όταν επιλέγετε να κοινοποιήσετε περιεχόμενο και να επικοινωνήσετε μέσω των Υπηρεσιών. Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το κοινό στο οποίο θα κοινοποιήσετε το περιεχόμενό σας, όπως για παράδειγμα όταν κοινοποιείτε περιεχόμενο σε μια ομάδα ή χρησιμοποιείτε το Workplace Chat.
 • Στην Επιχείρηση, στις περιπτώσεις όπου η Επιχείρηση έχει αναλάβει τον έλεγχο της κοινότητάς της στο Workplace, όπως περιγράφεται πιο πάνω και στους Όρους χρήσης του Workplace Standard. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ευθύνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών σας ανήκει στην Επιχείρηση.
 • Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που μπορεί να συμβάλλουν στην παροχή της Υπηρεσίας ή μέρους αυτής
 • Σε Εταιρείες του Facebook για τους σκοπούς που περιγράφονται πιο πάνω
 • Σε εφαρμογές, ιστότοπους ή άλλες υπηρεσίες τρίτων στις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε μέσω των Υπηρεσιών
 • Στο πλαίσιο σημαντικών εταιρικών συναλλαγών, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση πώλησης των Υπηρεσιών μας, συγχώνευσης, ενοποίησης, πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή στην απίθανη περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας, ή σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος ιδιοκτησίας ή ελέγχου όλων ή μέρους των Υπηρεσιών μας ή των επιμέρους στοιχείων τους, οπότε μπορεί να μεταβιβάσουμε τις πληροφορίες σας στον νέο ιδιοκτήτη
 • Προκειμένου να επαληθεύουμε λογαριασμούς και δραστηριότητες και να προωθούμε την ασφάλεια εντός και εκτός των Υπηρεσιών μας και των Υπηρεσιών του Facebook, διερευνώντας για παράδειγμα ύποπτες δραστηριότητες ή παραβιάσεις των όρων ή των πολιτικών μας
 • Σύμφωνα με τις οδηγίες ή την εξουσιοδότηση που μας έχετε δώσει
Μπορεί επίσης να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σε τρίτους συνεργάτες και πελάτες που μετέχουν στην παροχή και τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας ή άλλων Υπηρεσιών του Facebook, ή χρησιμοποιούν τα διαφημιστικά ή άλλα σχετικά προϊόντα μας, δίνοντάς μας έτσι τη δυνατότητα να σας παρέχουμε το Workplace Standard δωρεάν. Στους συνεργάτες μας στον τομέα των διαφημίσεων, των μετρήσεων και των αναλύσεων δεν κοινοποιούμε πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή σας (οι πληροφορίες ταυτοποίησης είναι πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να επικοινωνήσει μαζί σας ή πληροφορίες που αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας, όπως για παράδειγμα το όνομα ή η διεύθυνση email σας), παρά μόνο εφόσον μας δώσετε την άδειά σας. Ενδέχεται να δώσουμε σε αυτούς τους συνεργάτες πληροφορίες για την απήχηση και την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών τους, χωρίς ωστόσο να παράσχουμε πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή σας, ή συγκεντρωτικές πληροφορίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας.
Νομικά αιτήματα. Ενδέχεται να αποκτήσουμε πρόσβαση, να διατηρήσουμε ή να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε περίπτωση που λάβουμε σχετικό νομικό αίτημα (π.χ. ένταλμα έρευνας, δικαστική εντολή ή κλήτευση), εφόσον θεωρήσουμε καλή τη πίστει ότι κάτι τέτοιο είναι νομικά επιβεβλημένο. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να ανταποκριθούμε σε νομικά αιτήματα, εφόσον πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι η ανταπόκριση απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία, επηρεάζει χρήστες σε εκείνη τη δικαιοδοσία και είναι σύμφωνη με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Επίσης, ενδέχεται να αποκτήσουμε πρόσβαση, να διατηρήσουμε και να κοινοποιήσουμε πληροφορίες, εφόσον θεωρήσουμε καλή τη πίστει ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για τον εντοπισμό, την αποτροπή και την αντιμετώπιση απάτης ή άλλης παράνομης δραστηριότητας, την προστασία τη δική μας, τη δική σας και άλλων, όπως στο πλαίσιο ερευνών, ή την αποτροπή θανάτου ή σοβαρής σωματικής βλάβης. Για παράδειγμα, μπορεί να παράσχουμε πληροφορίες σε τρίτους συνεργάτες σχετικά με την αξιοπιστία του λογαριασμού σας προκειμένου να αποτρέψουμε ενδεχόμενη απάτη και κατάχρηση, είτε εντός του πλαισίου των Υπηρεσιών μας και των λοιπών Υπηρεσιών του Facebook είτε εκτός αυτών. Ενδέχεται να αποκτήσουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που λαμβάνουμε για εσάς, καθώς και να τις επεξεργαστούμε και να τις διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν οι συγκεκριμένες πληροφορίες αφορούν νομικό αίτημα ή δέσμευση, κρατική έρευνα ή έρευνες για πιθανές παραβιάσεις των όρων χρήσης ή των πολιτικών μας, ή οτιδήποτε έχει να κάνει με την αποτροπή βλάβης. Επίσης, ενδέχεται να διατηρήσουμε για τουλάχιστον ένα έτος πληροφορίες από λογαριασμούς που έχουν απενεργοποιηθεί για παραβιάσεις των όρων χρήσης, προκειμένου να αποτρέψουμε την επανειλημμένη κατάχρηση ή περαιτέρω παραβιάσεις των όρων χρήσης.
Συγκεντρωτικά δεδομένα ή δεδομένα που δεν οδηγούν σε ταυτοποίηση. Ενδέχεται επίσης να δημοσιοποιήσουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν οδηγούν με άλλον τρόπο στην ταυτοποίησή σας σε τρίτους και συνεργάτες που μπορεί να τις χρησιμοποιήσουν, μεταξύ άλλων, για στατιστική ανάλυση και ανάλυση τάσεων, με σκοπό τη βελτίωση και την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, καθώς και των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τις Εταιρείες του Facebook.

IV. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων
Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας με τους τρόπους που περιγράφονται παραπάνω:
 • όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των Όρων χρήσης
 • όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις
 • όπως απαιτείται για τα δικά μας έννομα συμφέροντα (ή τρίτων), συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων μας για την παροχή μιας πρωτοποριακής, εξατομικευμένης, ασφαλούς και κερδοφόρας Υπηρεσίας στους χρήστες και τους συνεργάτες μας, εκτός αν τα δικά σας συμφέροντα ή θεμελιώδη δικαιώματα ή θεμελιώδεις ελευθερίες που υπαγορεύουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων.

V. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που έχετε στο πλαίσιο του κανονισμού GDPR
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να βλέπετε, να διορθώνετε, να μεταφέρετε και να διαγράφετε τα δεδομένα σας, καθώς και να απαγορεύετε και να εναντιώνεστε σε συγκεκριμένες μορφές επεξεργασίας αυτών των δεδομένων. Για παράδειγμα:
 • Στις περιπτώσεις που έχετε συναινέσει σε ενέργειες άμεσου μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για αυτόν το σκοπό, το οποίο μπορείτε να ασκήσετε χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο κατάργησης της εγγραφής σας σε τέτοιου είδους επικοινωνίες μάρκετινγκ.
 • Επίσης, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας στις περιπτώσεις όπου επιδιώκουμε τη διασφάλιση έννομων συμφερόντων δικών μας ή τρίτων προσώπων, και μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα ζητώντας μας να διαγράψουμε το λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή.

VI. Διατήρηση δεδομένων, απενεργοποίηση και διαγραφή λογαριασμού
Αποθηκεύουμε τα δεδομένα έως ότου να μην είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή των Υπηρεσιών μας ή μέχρι τη διαγραφή του λογαριασμού σας, όποιο συμβεί πρώτο. Αυτό προσδιορίζεται κατά περίπτωση και εξαρτάται από τη φύση των δεδομένων, την αιτία συλλογής και επεξεργασίας τους, και από τις σχετικές νομικές και λειτουργικές ανάγκες διατήρησης των δεδομένων.
Μπορείτε να διαγράψετε το λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή. Όταν διαγράφετε το λογαριασμό σας, διαγράφουμε και όλες τις δημοσιεύσεις σας. Αν δεν θέλετε να διαγράψετε το λογαριασμό σας αλλά θέλετε να σταματήσετε προσωρινά να χρησιμοποιείτε το Workplace Standard, έχετε την επιλογή να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαγραφή του λογαριασμού σας, πατήστε εδώ. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την απενεργοποίηση του λογαριασμού σας, πατήστε εδώ. Μπορεί να μεσολαβήσουν μέχρι και 90 ημέρες για τη διαγραφή των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε συστήματα αντιγράφων ασφαλείας. Στο διάστημα αυτό, ωστόσο, δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες σας στο Workplace.

VII. Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να τροποποιήσετε τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς
Μπορείτε να βρείτε εργαλεία διαχείρισης, πρόσβασης και μεταφοράς των δεδομένων σας στις γενικές ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στο Workplace.
Μπορείτε να δείτε, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες που έχετε ανεβάσει στις Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα εργαλεία (π.χ. τροποποιώντας τις πληροφορίες του προφίλ σας, χρησιμοποιώντας το αρχείο δραστηριοτήτων ή κατεβάζοντας και μεταφέροντας τις πληροφορίες σας μέσω του εργαλείου "Κατεβάστε τις πληροφορίες σας", το οποίο μπορείτε να βρείτε στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας). Οι αλλαγές που κάνετε στις πληροφορίες σας μέσω των Υπηρεσιών εμφανίζονται άμεσα στην κοινότητά σας, αλλά το Facebook διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων για ένα εμπορικά εύλογο χρονικό διάστημα.

VIII. Ασφάλεια και προστασία
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να επαληθεύουμε λογαριασμούς και δραστηριότητες και να προωθούμε την ασφάλεια, είτε στο πλαίσιο των Υπηρεσιών είτε εκτός αυτών, διερευνώντας για παράδειγμα ύποπτες δραστηριότητες ή παραβιάσεις των όρων ή των πολιτικών μας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρούμε ασφαλή το λογαριασμό σας επιστρατεύοντας ομάδες τεχνικών, αυτοματοποιημένα συστήματα και προηγμένη τεχνολογία, π.χ. συστήματα κρυπτογράφησης και μηχανικής μάθησης. Ενδεικτικά, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένες τεχνολογίες για να εντοπίσουμε ενοχλητική συμπεριφορά και ακατάλληλο περιεχόμενο, π.χ. παιδική πορνογραφία, που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τις Υπηρεσίες μας, εσάς, άλλους χρήστες ή τρίτους. Ορισμένες πτυχές των Υπηρεσιών ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους για περιεχόμενο που διατηρείται από τρίτους, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στον έλεγχο του Facebook. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις πρακτικές διαφύλαξης του απορρήτου που ακολουθούν οι εν λόγω τρίτοι και συνιστούμε να διαβάζετε τις πολιτικές απορρήτου όλων των ιστότοπων που επισκέπτεστε.

IX. Πώς λειτουργούν οι παγκόσμιες υπηρεσίες μας
Στο πλαίσιο παροχής των Υπηρεσιών μας προς εσάς και χρήσης των παρόχων υπηρεσιών που αναφέρονται σε αυτή την Πολιτική απορρήτου, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να αποθηκεύσουμε ή να επεξεργαστούμε πληροφορίες σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες που συλλέγονται εντός των ορίων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ") μπορεί να μεταφερθούν σε χώρες εκτός ΕΟΧ για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική. Χρησιμοποιούμε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βασιζόμαστε στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια σε ορισμένες χώρες, κατά περίπτωση, για τη διαβίβαση δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

X. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής
Είναι πιθανό να ενημερώνουμε αυτή την Πολιτική απορρήτου κατά διαστήματα. Κάθε φορά που θα ενημερώνουμε την Πολιτική απορρήτου, θα σας ειδοποιούμε σχετικά, θα τροποποιούμε την ημερομηνία έναρξης ισχύος που αναγράφεται παραπάνω και θα δημοσιεύουμε τη νέα Πολιτική απορρήτου.

XI. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Facebook αν έχετε απορίες
Αν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική απορρήτου ή θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Workplace γενικότερα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω διαδικτύου ή ταχυδρομικά στην εξής διεύθυνση:
Facebook, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025, USA (αν δεν είστε κάτοικος ΕΕ)
Ή
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland (αν είστε κάτοικος ΕΕ)
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για τη Facebook Ireland Ltd.
Η Facebook Ireland Ltd. υπάγεται στο ρυθμιστικό καθεστώς της Ιρλανδίας και τελεί υπό τον έλεγχο του Ιρλανδού Επιτρόπου προστασίας δεδομένων.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Σεπτεμβρίου 2019

Δήλωση απορρήτου για τους κατοίκους της Καλιφόρνιας (Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 1 Ιουλίου 2020)

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου ("Δήλωση") αφορά τους κατοίκους της Καλιφόρνιας και συμπληρώνει την παραπάνω Πολιτική απορρήτου για το Workplace Standard. Επεξηγεί πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με βάση τον νόμο περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνιας (CCPA).
Με τον όρο "Προσωπικά δεδομένα", στην παρούσα Δήλωση, αναφερόμαστε στις πληροφορίες που οδηγούν στην ταυτοποίησή σας, σχετίζονται με εσάς, σας περιγράφουν ή μπορούν εύλογα να συσχετιστούν ή να συνδεθούν, άμεσα ή έμμεσα, με εσάς. Τα Προσωπικά δεδομένα δεν περιλαμβάνουν τις συγκεντρωτικές πληροφορίες ή τις πληροφορίες που δεν μπορούν εύλογα να συνδεθούν με εσάς.

Συλλογή, χρήση και κοινοποίηση Προσωπικών δεδομένων
Για την παροχή της πλατφόρμας Workplace Standard (συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων, των εφαρμογών και των σχετικών διαδικτυακών υπηρεσιών του Workplace που ονομάζονται "Υπηρεσίες"), είναι απαραίτητο να επεξεργαζόμαστε ορισμένες πληροφορίες για εσάς, μεταξύ των οποίων και Προσωπικά δεδομένα. Στο πλαίσιο πάντα των περιορισμών που περιγράφονται πιο πάνω στην Πολιτική απορρήτου του Workplace Standard, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας για επιχειρηματικούς σκοπούς και θέτοντας αυστηρούς περιορισμούς ως προς τη χρήση και την κοινοποίηση των παρεχόμενων δεδομένων από τους συνεργάτες μας, κατόπιν δικής σας εντολής ή κατά τρόπο σύμφωνο με τον νόμο περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνιας (CCPA). Δεν πουλάμε και δεν θα πουλήσουμε ποτέ τα Προσωπικά δεδομένα σας.
Ο καλύτερος τρόπος για να ενημερωθείτε σχετικά με τους τύπους δεδομένων που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα είναι να ανατρέξετε στην Πολιτική απορρήτου του Workplace Standard. Παρακάτω ακολουθεί μια σύνοψη των κατηγοριών Προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τον νόμο περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνιας (CCPA) και που ενδέχεται να έχουμε συλλέξει σχετικά με εσάς μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, ανάλογα με το πώς χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, όπως επίσης και πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα και σε ποιους μπορεί να τα έχουμε κοινοποιήσει.

Οι κατηγορίες των Προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:Οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:Τα δεδομένα που εμπίπτουν σε κάθε κατηγορία Προσωπικών δεδομένων μπορεί να κοινοποιηθούν, μεταξύ άλλων, στους εξής:
 • Αναγνωριστικά
 • Πληροφορίες δραστηριότητας στο διαδίκτυο ή σε άλλο ηλεκτρονικό δίκτυο
 • Πληροφορίες τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την ακριβή τοποθεσία της συσκευής σας, εφόσον μας έχετε επιτρέψει να συλλέγουμε αυτού του είδους τις πληροφορίες
 • Ηχητικές ή οπτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών, εφόσον επιλέξετε να τις παράσχετε εσείς ή τρίτοι
 • Επαγγελματικές πληροφορίες ή πληροφορίες απασχόλησης, εφόσον επιλέξετε να τις παράσχετε
 • Πληροφορίες που έχουν προκύψει από άλλα Προσωπικά δεδομένα σας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας, τα ενδιαφέροντά σας και άλλες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
 • Παροχή, εξατομίκευση και βελτίωση των Υπηρεσιών
 • Αποστολή μηνυμάτων μάρκετινγκ
 • Προώθηση προστασίας, ακεραιότητας και ασφάλειας
 • Επικοινωνία με εσάς
 • Στην κοινότητα στην οποία κοινοποιείτε πληροφορίες και με την οποία επικοινωνείτε μέσω των Υπηρεσιών
 • Σε μια επιχείρηση που έχει αναλάβει τον έλεγχο της κοινότητάς της στο Workplace, όπως περιγράφεται στους Όρους χρήσης του Workplace Standard
 • Σε άτομα και λογαριασμούς στους οποίους κοινοποιούν ή επανακοινοποιούν περιεχόμενο για εσάς τρίτα πρόσωπα
 • Σε συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες στατιστικών στοιχείων που παρέχουμε, διαφημιζόμενους, παρόχους υπηρεσιών μετρήσεων, επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες μέσω των Υπηρεσιών μας, προμηθευτές και λοιπούς παρόχους υπηρεσιών
 • Σε εφαρμογές, ιστότοπους ή άλλες υπηρεσίες τρίτων στις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε μέσω των Υπηρεσιών
 • Στους νέους ιδιοκτήτες, σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή του καθεστώτος ελέγχου του συνόλου ή μέρους των Υπηρεσιών μας ή των περιουσιακών τους στοιχείων
 • Στις διωκτικές αρχές ή σε άλλους τρίτους στο πλαίσιο νομικών αιτημάτων

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και άλλων τύπων Προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου του Workplace Standard.

Πηγές προέλευσης Προσωπικών δεδομένων
Λαμβάνουμε Προσωπικά δεδομένα από τις πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς και τρίτοι, από τις συσκευές σας και από τους συνεργάτες μας. Οι πηγές από τις οποίες έχουμε συλλέξει ή λάβει Προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:
 • Εσείς: Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, π.χ. όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, δημιουργείτε ή κοινοποιείτε περιεχόμενο, ανταλλάσσετε μηνύματα ή επικοινωνείτε με άλλους, συλλέγουμε το περιεχόμενο και τις λοιπές πληροφορίες που παρέχετε. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο που κοινοποιείτε, όπως για παράδειγμα την ημερομηνία δημιουργίας ενός αρχείου. Επίσης, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, όπως για παράδειγμα τον τύπο του περιεχομένου που προβάλλετε ή με το οποίο αλληλεπιδράτε, ή τη συχνότητα και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Συλλέγουμε ακόμη πληροφορίες για τα άτομα και τις ομάδες με τις οποίες συνδέεστε και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε μαζί τους, όπως για παράδειγμα τα άτομα με τα οποία επικοινωνείτε περισσότερο ή τις ομάδες στις οποίες σας αρέσει να κοινοποιείτε περιεχόμενο.
 • Άλλα άτομα: Μπορεί, επίσης, να λάβουμε επικοινωνίες και πληροφορίες που παρέχουν άλλα άτομα κατά τη χρήση των Υπηρεσιών. Στα παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνονται πληροφορίες που σας αφορούν, όπως όταν κάποιος κοινοποιεί ή σχολιάζει μια δική σας φωτογραφία, σας στέλνει μήνυμα ή ανεβάζει, συγχρονίζει ή εισάγει τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
 • Οι συσκευές σας: Μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες από ή σχετικά με τους υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές στις οποίες έχετε εγκαταστήσει τις Υπηρεσίες μας ή τις οποίες χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές. Μπορεί να συσχετίσουμε ή να συνδέσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διάφορες συσκευές σας, καθώς αυτό μας βοηθάει να εξασφαλίσουμε τη συνεπή παροχή των Υπηρεσιών σε όλες τις συσκευές σας.
 • Εταιρείες του Facebook: Μπορεί να λάβουμε πληροφορίες από άλλες Εταιρείες του Facebook (συμπεριλαμβανομένων των WhatsApp και Oculus) για επιχειρηματικούς σκοπούς, οι οποίες μας βοηθάνε να σας παρέχουμε μια πρωτοποριακή, ενδιαφέρουσα, σταθερή και ασφαλή εμπειρία σε όλα τα Προϊόντα των εταιρειών Facebook που χρησιμοποιείτε. Επεξεργαζόμαστε επίσης τις πληροφορίες που διαθέτουν οι Εταιρείες του Facebook σχετικά με εσάς για τους σκοπούς αυτούς, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους χρήσης και τις πολιτικές τους.
 • Συνεργάτες: Μπορεί επίσης να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις δραστηριότητές σας εντός και εκτός Workplace από συνεργάτες μας, όπως μεταξύ άλλων πληροφορίες από συνεργάτες με τους οποίους σας παρέχουμε από κοινού κάποια υπηρεσία.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που έχετε στο πλαίσιο του νόμου περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνιας (CCPA);
Στο πλαίσιο του νόμου περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνιας (CCPA), έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Δικαίωμα στη γνώση: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή κοινοποιούμε, καθώς και πληροφορίες για τις πρακτικές που ακολουθούμε σε σχέση με τα δεδομένα.
 • Δικαίωμα απαίτησης διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς.
 • Δικαίωμα στην ισότιμη μεταχείριση: Δεν θα κάνουμε καμία διάκριση σε βάρος σας, αν αποφασίσετε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα.
Για να ασκήσετε το δικαίωμα στη γνώση ή το δικαίωμα απαίτησης διαγραφής, πατήστε εδώ.
Σημειώστε ότι για την προστασία των δεδομένων σας και της ακεραιότητας των Υπηρεσιών μας, μπορεί να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσουμε στη διεκπεραίωση του αιτήματός σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να συγκεντρώσουμε και επιπλέον πληροφορίες για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, όπως π.χ. να σας ζητήσουμε αντίγραφο ενός επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης.
Σύμφωνα με το νόμο περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνιας (CCPA), μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα οι ίδιοι ή να ορίσετε έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο που θα υποβάλλει αυτά τα αιτήματα για λογαριασμό σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η υποβολή και διεκπεραίωση του αιτήματος γίνεται μέσω αυτοματοποιημένων εργαλείων στα οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του λογαριασμού σας που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.

Επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες.
Αν έχετε κι άλλες ερωτήσεις για αυτή τη Δήλωση ή για το πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο του νόμου CCPA, επικοινωνήστε μαζί μας.