Πολιτική απορρήτου για το Workplace


Το Workplace from Meta είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει το Meta, η οποία παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες στο πλαίσιο της δουλειάς τους. Η πλατφόρμα του Workplace περιλαμβάνει τους ιστότοπους, τις εφαρμογές και τις σχετικές διαδικτυακές υπηρεσίες του Workplace που συλλογικά θα αποκαλούνται στη συνέχεια η "Υπηρεσία".
Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των πληροφοριών που παρέχετε κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία απευθύνεται σε οργανισμούς και η χρήση της γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε οργανισμού. Η Υπηρεσία αυτή σας παρέχεται από τον εργοδότη σας ή από άλλον οργανισμό που έχει εγκρίνει την πρόσβασή σας και την από μέρους σας χρήση αυτής ("Οργανισμός").
Η Υπηρεσία αυτή παρέχεται ξεχωριστά από τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Meta που μπορεί να χρησιμοποιείτε. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Meta σάς παρέχονται από το Meta και διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης. Ωστόσο, η Υπηρεσία αυτή σας παρέχεται από τον Οργανισμό σας και διέπεται από την παρούσα Πολιτική απορρήτου και την Πολιτική αποδεκτής χρήσης του Workplace και την Πολιτική για τη χρήση των cookies στο Workplace.
Η ευθύνη για το λογαριασμό σας στο Workplace ("Λογαριασμός") ανήκει στον Οργανισμό σας, ο οποίος έχει και τη διαχείρισή του. Ο Οργανισμός σας είναι επίσης υπεύθυνος για τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων που υποβάλλετε ή παρέχετε μέσω της Υπηρεσίας και η εν λόγω χρήση διέπεται από τους όρους που έχει συμφωνήσει ο Οργανισμός σας με το Meta.
Επιπρόσθετα της παρούσας Πολιτικής απορρήτου, ο Οργανισμός σας μπορεί να έχει και άλλες πολιτικές ή κώδικες συμπεριφοράς σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας.
Αν έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας, επικοινωνήστε με τον Οργανισμό σας.

I. Τι είδους πληροφορίες συλλέγονται;
Κατά την πρόσβαση στην Υπηρεσία από εσάς, τους συναδέλφους σας ή άλλους χρήστες, ο Οργανισμός σας θα συλλέγει τα παρακάτω είδη πληροφοριών:
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, π.χ. ονοματεπώνυμο και διεύθυνση email
 • Το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας
 • Τον επαγγελματικό σας τίτλο, στοιχεία για το τμήμα στο οποίο εργάζεστε και άλλες πληροφορίες που αφορούν την εργασία ή τον Οργανισμό σας
 • Το περιεχόμενο, τις επικοινωνίες και τις λοιπές πληροφορίες που παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, όπως για παράδειγμα όταν δημιουργείτε λογαριασμό, δημιουργείτε ή κοινοποιείτε περιεχόμενο, ανταλλάσσετε μηνύματα ή επικοινωνείτε με άλλους. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο που κοινοποιείτε (π.χ. μεταδεδομένα), όπως την τοποθεσία μιας φωτογραφίας ή την ημερομηνία δημιουργίας ενός αρχείου.
 • Το περιεχόμενο, τις επικοινωνίες και τις πληροφορίες που παρέχουν άλλα άτομα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Στα παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνονται πληροφορίες που σας αφορούν, όπως πότε κοινοποιούν ή σχολιάζουν άλλοι χρήστες μια δική σας φωτογραφία, σας στέλνουν μήνυμα ή ανεβάζουν, συγχρονίζουν ή εισάγουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
 • Κάθε επικοινωνία με άλλους χρήστες της Υπηρεσίας
 • Τα μηνύματα, τα σχόλια, τις προτάσεις και τις ιδέες που στέλνουν οι χρήστες στον Οργανισμό σας
 • Πληροφορίες χρέωσης
 • Τις πληροφορίες που μας παρέχετε όταν εσείς ή ο Οργανισμός σας επικοινωνείτε ή αλληλεπιδράτε με την ομάδα υποστήριξης της πλατφόρμας σχετικά με την Υπηρεσία.

II. Πώς χρησιμοποιεί ο Οργανισμός σας αυτές τις πληροφορίες;
Ο Οργανισμός σας θα κοινοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει στο Meta, ως πάροχο της πλατφόρμας, προκειμένου το Meta να είναι σε θέση να παρέχει την Υπηρεσία στον Οργανισμό σας και σε άλλους χρήστες, και να την υποστηρίζει. Επιπλέον, η κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει ο Οργανισμός σας. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε προκειμένου:
 • Να επικοινωνούμε με τους χρήστες και τους διαχειριστές σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας
 • Να βελτιώνουμε την προστασία και την ασφάλεια της Υπηρεσίας για τον Οργανισμό σας και τους άλλους χρήστες, όπως για παράδειγμα διερευνώντας τυχόν ύποπτες δραστηριότητες ή παραβιάσεις των σχετικών όρων ή πολιτικών
 • Να παρέχουμε εξατομικευμένη εμπειρία σε εσάς και τον Οργανισμό σας, στο πλαίσιο της Υπηρεσίας
 • Να αναπτύσσουμε νέα εργαλεία, προϊόντα και υπηρεσίες για τον Οργανισμό σας, στο πλαίσιο της Υπηρεσίας
 • Να συσχετίζουμε τη δραστηριότητα που διεξάγεται στην Υπηρεσία μας από το ίδιο άτομο σε διαφορετικές συσκευές, για να βελτιώνουμε τη συνολική λειτουργία της Υπηρεσίας
 • Να εντοπίζουμε και να διορθώνουμε τυχόν σφάλματα
 • Να αναλύουμε δεδομένα και συστήματα, καθώς και να διεξάγουμε έρευνες για τη βελτίωση της Υπηρεσίας

III. Γνωστοποίηση πληροφοριών
Ο Οργανισμός σας θα γνωστοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει ως εξής:
 • Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που συμβάλλουν στην παροχή της Υπηρεσίας ή μέρους αυτής
 • Σε εφαρμογές, ιστότοπους ή άλλες υπηρεσίες τρίτων στις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε μέσω της Υπηρεσίας
 • Στο πλαίσιο σημαντικών εταιρικών συναλλαγών, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση πώλησης της Υπηρεσίας, συγχώνευσης, ενοποίησης, πώλησης περιουσιακών στοιχείων, ή στο απίθανο ενδεχόμενο πτώχευσης ή αφερεγγυότητας
 • Για την προστασία ατόμων και την αντιμετώπιση υποθέσεων εξαπάτησης, προβλημάτων ασφαλείας ή τεχνικών ζητημάτων
 • Εφόσον λάβει κλήτευση, ένταλμα, εντολή κοινοποίησης πληροφοριών στο πλαίσιο ανταλλαγής εγγράφων και στοιχείων πριν από την εκδίκαση μιας υπόθεσης ή άλλο αίτημα ή εντολή από οποιαδήποτε διωκτική αρχή

IV. Πρόσβαση στις πληροφορίες και τροποποίησή τους
Εσείς και ο Οργανισμός σας μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες που έχετε ανεβάσει στην Υπηρεσία χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα εργαλεία (π.χ. μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του προφίλ σας ή το αρχείο δραστηριοτήτων). Αν τα εργαλεία της Υπηρεσίας δεν παρέχουν τις δυνατότητες που θέλετε, επικοινωνήστε απευθείας με τον Οργανισμό σας για να σας παρασχεθεί η δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες σας ή τροποποίησης αυτών.

V. Σύνδεσμοι και περιεχόμενο τρίτων
Η Υπηρεσία ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους για περιεχόμενο που διατηρείται από τρίτους, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στον έλεγχο του Οργανισμού σας. Συνιστάται να διαβάζετε τις πολιτικές απορρήτου όλων των ιστότοπων που επισκέπτεστε.

VI. Κλείσιμο λογαριασμού
Αν θέλετε να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Οργανισμό σας. Ομοίως, αν διακόψετε τη συνεργασία σας με τον Οργανισμό, τότε ο Οργανισμός μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία του Λογαριασμού σας ή/και να διαγράψει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτόν.
Κατά κανόνα, από τη στιγμή που θα κλείσει ένας λογαριασμός, χρειάζονται περίπου 90 ημέρες για τη διαγραφή του. Ωστόσο, κάποιες πληροφορίες παραμένουν συχνά σε αντίγραφα ασφαλείας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Πρέπει να σημειωθεί ότι το περιεχόμενο που δημιουργείτε και κοινοποιείτε μέσω της Υπηρεσίας ανήκει στον Οργανισμό σας και μπορεί να παραμείνει διαθέσιμο και προσβάσιμο μέσω αυτής, ακόμα κι αν ο Οργανισμός απενεργοποιήσει ή καταργήσει το Λογαριασμό σας. Από αυτή την άποψη, το περιεχόμενο που παρέχετε μέσω της Υπηρεσίας είναι παρόμοιο με άλλους τύπους περιεχομένου (όπως για παράδειγμα παρουσιάσεις ή υπομνήματα) που μπορεί να δημιουργείτε στο πλαίσιο της εργασίας σας.

VII. Αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου
Η παρούσα Πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει κατά διαστήματα. Όταν γίνονται αλλαγές, θα αλλάζει αντίστοιχα και η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης που αναφέρεται πιο κάτω και η νέα Πολιτική απορρήτου θα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.

VIII. Επικοινωνία
Αν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική απορρήτου ή την Πολιτική αποδεκτής χρήσης του Workplace, επικοινωνήστε με τον Οργανισμό σας μέσω του αρμόδιου διαχειριστή.
Αν κατοικείτε στην Καλιφόρνια, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματα απορρήτου των καταναλωτών επικοινωνώντας με τον Οργανισμό σας μέσω του Διαχειριστή του Οργανισμού σας.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Απριλίου 2022