Πολιτική αποδεκτής χρήσης του Workplace


Καλώς ήρθατε στο Workplace από το Meta!
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αυτή η υπηρεσία διαφέρει από την καταναλωτική έκδοση του Facebook και προορίζεται για χρήση από οργανισμούς. Αυτό σημαίνει ότι αν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας σε εργασιακό χώρο, ή σε συσκευή ή λογαριασμό που σας έχει δοθεί από τον εργοδότη σας ή άλλον οργανισμό ("Οργανισμός"), είναι πολύ πιθανό ο συγκεκριμένος Οργανισμός να έχει τις δικές του πολιτικές σχετικά με τη χρήση του Workplace και η από μέρους σας χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να συμμορφώνεται με αυτές τις πολιτικές. Αν έχετε απορίες σχετικά με αυτές τις πολιτικές, επικοινωνήστε με τον Οργανισμό σας. Για πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζονται στο Workplace αναφορικά με το απόρρητο, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου του Workplace. Η πρόσβαση στα API του Workplace διέπεται από τους Όρους χρήσης της πλατφόρμας του Workplace.

Υπεύθυνη χρήση του Workplace
Εκτός από τις πολιτικές του Οργανισμού σας, το Facebook έχει θεσπίσει τους παρακάτω κανόνες που συμβάλλουν στη διασφάλιση της υπεύθυνης χρήσης των υπηρεσιών του.
Κατά τη χρήση του Workplace, δεν επιτρέπεται να κάνετε τα εξής:
  • Να αποκρύψετε την ταυτότητά σας, να παραστήσετε κάποιον άλλον ή να προβάλετε με παραπλανητικό τρόπο τη σχέση σας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
  • Να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που εκμεταλλεύεται, βλάπτει ή απειλεί να βλάψει παιδιά.
  • Να δημιουργήσετε ή να προβάλετε παράνομο, προκατειλημμένο, επιβλαβές, πλαστό, παραπλανητικό ή συκοφαντικό περιεχόμενο, ή περιεχόμενο που προωθεί ή ενθαρρύνει τη βία, την παρανομία, τον αυτοακρωτηριασμό, τις διατροφικές διαταραχές ή τη χρήση ουσιών.
  • Να παραβιάσετε οποιονδήποτε νόμο ή τα δικαιώματα του Meta ή άλλων προσώπων.
  • Να παρέμβετε στην κανονική λειτουργία του Workplace ή στη δυνατότητα άλλων να χρησιμοποιούν το Workplace.
  • Να αποκτήσετε πρόσβαση στο Workplace ή σε σχετικό περιεχόμενο ή πληροφορίες χρησιμοποιώντας μέσα που δεν έχουν εγκριθεί από το Meta (όπως μεταξύ άλλων προγράμματα εξαγωγής δεδομένων (scraping) και ανίχνευσης (crawling)), να παρακάμψετε τους ελέγχους πρόσβασης ή να επιχειρήσετε με άλλον τρόπο να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Workplace ή σε σχετικά συστήματα, κωδικούς πρόσβασης ή λογαριασμούς.
  • Να κοινοποιήσετε διακριτικά πρόσβασης διαχειριστών ή να εκχωρήσετε παρόμοια δικαιώματα πρόσβασης στην εφαρμογή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος δεν έχει εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση του Meta. Εφόσον αποφασίσετε να εκχωρήσετε δικαιώματα πρόσβασης διαχειριστή σε τρίτο, είτε μέσω διακριτικών είτε μέσω δικαιωμάτων πρόσβασης στην εφαρμογή, έχετε το δικαίωμα να επιτρέψετε την πρόσβαση του τρίτου προσώπου στα δεδομένα ή στο περιεχόμενό σας αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την υλοποίηση του σκοπού που έχει εγκριθεί από το Meta και σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Το Facebook διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση τρίτων (π.χ. αλλάζοντας τα διακριτικά πρόσβασης ή καταργώντας τα δικαιώματα στην εφαρμογή) οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον θεωρήσει ότι έχει γίνει, ή πρόκειται να γίνει, κατάχρηση του εν λόγω δικαιώματος πρόσβασης.
  • Να ανεβάσετε ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλον κακόβουλο κώδικα, ή να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει βλάβη, να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να παρεμποδίσει τη λειτουργία του Workplace ή σχετικών συστημάτων (όπως επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών ή παρεμβάσεις στην εμφάνιση σελίδων ή σε άλλες λειτουργίες του Workplace).
Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι το Workplace απευθύνεται σε άτομα άνω των 13 ετών. Αν είστε κάτω των 13 ετών, δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία ή να τη χρησιμοποιήσετε.

Οι υποχρεώσεις μας και τα σχόλιά σας
Το Meta ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτοματοποιημένες τεχνολογίες για τον εντοπισμό παιδικής πορνογραφίας ή άλλου παράνομου ή καταχρηστικού υλικού ή υλικού που έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι ενδέχεται να βλάψει το Workplace, τους χρήστες ή τρίτους.
Έχουμε το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να καταργήσουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των δεδομένων ή του περιεχομένου σας, εφόσον πιστεύουμε ότι το περιεχόμενο αυτό παραβιάζει την Πολιτική αποδεκτής χρήσης, τη Σύμβαση του Οργανισμού σας για το Workplace ή σχετικούς νόμους ή κανονισμούς. Το Meta θα ενημερώσει έγκαιρα εσάς ή τον Οργανισμό σας για οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, εκτός αν αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία.
Όλα τα σχόλια για το Workplace είναι ευπρόσδεκτα. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα σχόλια ή τις προτάσεις σας, χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή άλλη υποχρέωση απέναντί σας.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Ιανουαρίου 2022